Ministar za brigu o selu u Vladi Republike Srbije Milan Krkobabić izjavio je na konferenciji „Budućnost je u zadrugarstvu“, da je cilj resornog ministarstva uspostavljanje partnerstva između ruralnog i urbanog dela Srbije.

Ministar Krkobabić je objasnio da pojam zadrugarstva ne može da se svede samo na zemljoradničko zadrugarstvo, već da obuhvata i druge oblasti, poput proizvodnog i uslužnog zadrugarstva, zadrugarstva za oblasti energetike, socijalne i zdravstvene zaštite, turizma i zaštite životne sredine.

Predsednik Zadružnog saveza Srbije Nikola Mihailović ukazao je na to da zadruge u Srbiji imaju dugu tradiciju i da je u Bačkom Petrovcu, koji u to vreme nije pripadao Srbiji, osnovana prva zadruga, dve godine nakon zadruge u Ročdelu koja je prva u svetu. Predsednica Zadružnog saveza Vovodine Jelena Nestorov Bizonj rekla je da u Srbiji postoji problem prilikom upisa zadružne svojine na ime zadruga, i izrazila nadu da spore administrativne procedure neće kočiti razvijenost zadružnog pokreta.

Predsednik Međunarodnog zadružnog saveza Ariel Enrike Guarko rekao je da ova organizacija ima 314 članica u 100 zemalja i da ulaže velike napore kako bi spojila njihove raznolikosti u cilju zajedničkog rada. Svestan sam potencijala koji ovde imaju zadruge prilikom upravljanja u poljoprivredi i stočarstvu, što je za nas veoma važno jer na taj način možemo da računamo na vas kao na zemlju koja ima iskustva u ovom polju i potencijala da se razvija u budućnosti, naveo je Guarko.