Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu visoko obrazovne ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke ‒ putem nabavke opreme.

Cilj ovog konkursa jeste unapređenje obrazovanja studenata i učenika kroz praktičnu nastavu korišćenjem savremene poljoprivredne opreme i mehanizacije. Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za finansiranje nabavke opreme i mehanizacije radi intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta, visoko obrazovnim ustanovama, srednjim poljoprivrednim školama i ostalim srednjim školama koje obrazuju učenike poljoprivredne struke. Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu visoko obrazovne ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke ‒ putem nabavke opreme predviđeno je ukupno 26.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 100% ukupno prihvatljivih troškova. Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke ne može biti veći od 2.500.000,00 dinara, a za visoko obrazovne ustanove ne može biti veći od 4.500.000,00 dinara.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu koja može da se odnosi za više namena. Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2023. godine. Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za nabavku opreme za navodnjavanje, maksimalan iznos bespovratnih sredstava za ovu namenu ne može biti veći od 1.000.000,00 dinara. Takođe i za konstrukcije i opremu za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru, a maksimalan iznos bespovratnih sredstava ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara. Kada je u pitanju oprema za zaštitu od vremenskih nepogoda, maksimalan iznos bespovratnih sredstava ne može biti veći od 2.500.000,00 dinara. Sredstva se mogu upotrebiti I za nabavku opreme za sakupljanje, odlaganje, manipulaciju i primenu organskog đubriva i poboljšanje i očuvanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta kao i ostale opreme na stočarskim farmama. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava u ovom slučaju ne može biti veći od 2.500.000,00 dinara. Ukoliko se sredstva koriste za nabavku opreme i mehanizacije za poboljšanje i očuvanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta i obradu poljoprivrednog zemljišta, maksimalan iznos bespovratnih sredstava za srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke za navedene namene ne može biti veći od 2.500.000,00 dinara. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za visoko obrazovne ustanove za navedene namene ne može biti veći od 4.500.000,00 dinara. Prilikom nabavke opreme za preradu poljoprivrednih proizvoda, maksimalan iznos bespovratnih sredstava za navedene namene ne može biti veći od 1.000.000,00 dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruju visoko obrazovne ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke sa sedištem u AP Vojvodini a kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave ili Autonomna pokrajina Vojvodina i koje su upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu. Konkurs je otvoren do 24.03.2023. godine.