Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević, na poziv visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Žozepa Borelja, učestvovao je danas na prvom „Šuman forumu“ posvećenom partnerstvima u oblasti bezbednosti i odbrane koji se održava u Briselu.

Ministar Vučević je u;estvovao u više sesija na kojima su razmatrana pitanja u vezi sa aktuelnom bezbednosnom situacijom u svetu, najnovijim pretnjama i izazovima i njihovim posledicama na globalnom nivou, zatim uspostavljanja novih partnerstava i jačanje međunarodne saradnje, kao i na sesiji u vezi sa odgovorom na krize. Tokom održavanja Foruma, ministar Vučević imao je i više bilateralnih sastanaka.

Ovogodišnji, prvi „Šuman forum“ okuplja prvenstveno ministre odbrane iz 45 partnerskih zemalja i 27 država članica EU, kao i međunarodne i regionalne organizacije sa kojima EU sarađuje po pitanjima bezbednosti i odbrane. Cilj foruma, koji će se održavati svake druge godine, je da okupi ministre odbrane država članica EU i partnerskih zemalja, kao i predstavnike ključnih međunarodnih i regionalnih organizacija, odnosno civilnog sektora i akademske zajednice u cilju održavanja dijaloga na visokom nivou u vezi sa međunarodnom bezbednošću i odbrambenim pitanjima.

Partnerstvo Republike Srbije i Evropske unije u oblasti bezbednosti i odbrane traje već više od jedne decenije i ogleda se prvenstveno kroz doprinos vojnim operacijama i misijama EU. Poziv za učešće na ovom važnom forumu pokazatelj je da je Republika Srbija prepoznata kao jedan od značajnijih partnera Evropske unije u oblasti bezbednosti i odbrane. Učešće na „Šuman forumu“ prilika je da se razmene iskustva i mišljenja sa ministrima odbrane država članica EU, visokim zvaničnicima institucija EU, ali i predstavnicima drugih partnerskih država i međunarodnih organizacija sa kojima Republika Srbija zajedno učestvuje na zadacima očuvanja stabilnosti i mira u svetu.