Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju u 2023. godine.

Za realizaciju konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju predviđeno je ukupno devet miliona dinara. Dodeljuju se bespovratno do 80 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije, bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi je 800.000 dinara. Kod razmatranja prijava priznavaće se jedino priključna mehanizacija, mašine i oprema kupljene posle 1. januara 2023. godine, što mora biti dokumentovano avansnim računom, sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, jedinstvenim carinskim ispravama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, kao i drugim dokazima. Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon realizacije investicije, odnosno nakon što korisnik bespovratnih sredstava uradi montažu opreme i dostavi Sekretarijatu potrebnu dokumentaciju.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, nalaze se u aktivnom statusu, koji su sertifikovani za organsku proizvodnju ili se nalaze u postupku sertifikacije, odnosno ukoliko su u sistemu organske proizvodnje, i to:

fizičko lice:

– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

pravno lice:

– privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

– zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,

– složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Može se podneti samo jedna prijava po konkursu, za više namena u okviru konkursa. Konkurs je otvoren zaključno sa 18. aprilom.

Dodatne informacije putem telefona 021/487-4601 od 12 do 14 časova. Kompletan tekst konkursa, može se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs