Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić predsedavala je danas Radnoj grupi za sistemsko rešavanje pitanja zaštite vazduha na kojoj su analizirani koraci koje su uradili operativni timovi od prošlog sastanka.

Problem zagađenosti vazduha podeljen je na četiri osnovna segmenta: individualna ložišta, saobraćaj, energetska efikasnost i izvori zagađenja vazduha iz poljoprivrede. Na sastanku Radne grupe za sistemsko rešavanje pitanja zaštite vazduha su utvrđeni dalji koraci koji se odnose na pošumljavanje poljoprivrednog zemljišta lošijeg kvaliteta u 10 jedinica lokalne samouprave, kao što su Beograd, Niš, Kragujevac i druge, koje spadaju u najzagađenije kada je reč o PM česticama.

Premijerka Brnabić je naglasila da je neophodno ustanoviti šta će biti dodatni efekti većeg pošumljavanja i istakla da već sada postoje konkretni rezultati, ali da je namera da se mnogo više uradi u budućnosti. Članovi Radne grupe usaglasili su se da se u naredna 24 meseca izvrši gašenje kotlarnica u javnim institucijama koje trenutno koriste ugalj, mazut i lož-ulje za grejanje, a za koje postoje tehničke mogućnosti priključenja na sistem daljinskog grejanja ili na gasovod.

Predsednica Vlade je primetila da građani Srbije nisu dovoljno informisani o tome da Vlada prepoznaje ovaj problem, da intenzivno radi na njemu i da će uskoro javnosti biti predstavljen čitav Akcioni plan koji prati Program zaštite vazduha u Srbiji za period od 2022. do 2030. godine, kako bi uvideli konkretne projekte koji se sprovode. Članovi Radne grupe konstatovali su da je za domaćinstva jedno od rešenja subvencionisan prelazak na ekološke načine grejanja, a kada je reč o smanjenju zagađenja koje nastaje iz saobraćaja tokom ove godine biće postavljeno 10 novih elektropunjača na auto-putevima.

Na sastanku je istaknuto da će se intenzivno raditi na tome da se svim građanima finansijski olakša prelazak na ekološki prihvatljive energente koji ne zagađuju vazduh.