Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije apelovala je danas na potrošače, povodom nastupajućih uskršnjih praznika, da kupuju propisno deklarisanu hranu i to na mestima koja su za to registrovana.

U vreme nastupajućih uskršnjih praznika, a usled povećanog prometa hrane životinjskog porekla, naročito ribe, mesa i jaja, veterinarski inspektori Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pored redovnih inspekcijskih nadzora, sprovode i vanredne odnosno koordinisane kontrole, svih mesta na kojima se prometuje hrana životinjskog porekla u svim okruzima Srbije. Ove kontrole se planiraju i izvode u skladu sa analizom rizika, sa posebnim osvrtom na mesta na kojima se u praznične dane očekuje veća ponuda, ali i potražnja. U objektima za promet na malo i zelenim pijacama, veterinarska inspekcija kontroliše poreklo, sledljivost u proizvodnji, sprovođenje dijagnostičkih ispitivanja jata koja se koriste za proizvodnju konzumnih jaja kao i parametara bezbednosti konzumnih jaja kao hrane, uslove čuvanja, skladištenja i izlaganja prodaji, rokove upotrebe i deklarisanje.

Veterinarska inspekcija u okviru svojih redovnih aktivnosti i u skladu sa ovlašćenjima, vrši stalni nadzor u objektima za proizvodnju, preradu, skladištenje i promet hrane životinjskog porekla – specijalizovanim maloprodajnim objektima (mesare, ribarnice, prodavnice mlečnih proizvoda), prodavnicama delikatesa, samoposlugama, megamarketima, restoranima, poslastičarnicama, kioscima brze hrane i zelenim pijacama. Apeluju na potrošače da hranu kupuju na mestima koja su za to registrovana i hranu koja je propisno deklarisana, odnosno da se ponašaju sa „pažnjom dobrog kupca“, ali i da prijave svaku sumnju na nepravilnost nadležnoj veterinarskoj inspekciji kako bi mogla preduzeti zakonom propisane mere i sankcionisati subjekte u poslovanju sa hranom kod kojih se te nepravilnosti utvrde.

Kako bi se izbegao rizik po zdravlje ljudi, potrošačima se preporučuje sledeće:

Kupovati hranu isključivo u registrovanim ili odobrenim objektima za proizvodnju i prodaju hrane – samoposlugama, hipermarketima, specijalizovanim maloprodajnim objektima (mesare, ribarnice), ili od lokalnih proizvođača koji su registrovani za proizvodnju po tradicionalnim metodama;

Na pijacama, kupovati jaja od registrovanih proizvođača, gde je jasno istaknut registarski broj gazdinstva i datum proizvodnje jaja; proizvode od mleka i mesa koji su izloženi prodaji na propisanim temperaturama (rashladne vitrine);

Obratiti pažnju na higijenu lica koja manipulišu hranom, higijenu posuda i alata koji se koriste pri rukovanju hranom;

Proveriti deklaraciju proizvoda koja treba da sadrži najmanje naziv proizvođača, kontrolni broj objekta, datum klanja/proizvodnje/zamrzavanja, rok upotrebe i temperaturu čuvanja hrane;

Poštovati uputstva proizvođača o načinu pripreme hrane i načinu konzumacije; naročito obratiti pažnju na rok trajanja proizvoda pre i posle otvaranja ili manipulacije;

Obratiti pažnju na kvalitet proizvoda (izgled, boja, miris, eventualna oštećenja, buđ ili neprijatni mirisi);

Ne kupovati unapred samleveno meso, već zahtevati da se meso samelje u prisustvu potrošača, sem ako nije originalno upakovano i deklarisano;

Sačuvati fiskalne račune;

U slučaju uočenih nepravilnosti, obratiti se nadležnoj inspekciji.

Kontakt adrese, brojevi telefona i adrese elektronske pošte odseka veterinarske inspekcije u upravnim okruzima se nalaze na internet stranici Uprave za veterinu.