Radio televizija Srbije raspisala je konkurs za direktora televizije i glavne i odgovorne urednike Informativnog programa, Кulturno-umetničkog, Obrazovno-naučnog i Zabavnog programa.

Novi direktor RTS, kao i glavni i odgovorni urednici, biraju se za period od četiri godine. Od kandidata za direktora RTS-a se traži da je „istaknuti medijski stručnjak koji se dokazao izuzetnim rezultatima rada u televizijskoj delatnosti“, znanje jednog svetskog jezika i sa najmanje osam godina radnog iskustva na rukovodećim mestima. Кandidati za direktora RTS i za glavne i odgovorne urednike programa ne mogu biti nosioci javne funkcije, ni funkcije u političkoj stranci, kao ni lica koja ne ispunjavaju druge uslove za obavljanje tih funkcija u skladu sa zakonom.

Rok za prijavljivanje kandidata je 30 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Politika“, Službenom glasniku i na sajtu RTS-a.

Upravni odbor RTS će imenovati direktora Televizije Srbije i glavne i odgovorne urednike ovih programa u roku od 45 dana od dana otvaranja prijava na konkurs, u skladu sa Pravilnikom o postupku i uslovima izbora imenovanih lica. Ukoliko odluka u navedenom roku ne bude doneta, biće raspisan novi javni konkurs.

O rezultatima javnog konkursa kandidati će biti obavešteni u roku od osam dana od dana donošenja odluke o izboru.