Zbog nedostatka domaće radne snage i potrebe za radnicima iz inostranstva, Vlada Srbije nedavno je predložila Skupštini na usvajanje izmenu zakona o zapošljavanju stranaca.

Zakonski predlog je dobar – slažu se sindikati i stručnjaci za radno pravo, ali strahuju da manje od 300 inspektora rada neće moći efikasno da kontroliše radne dozvole velikog broja stranih i domaćih radnika. Kada poslodavac primi uredan zahtev za radnu vizu, država mora za najviše 15 dana da izda elektronski radnu dozvolu, piše u Predlogu zakona.

To je u praksi nemoguće, smatraju stručnjaci, jer zakon predviđa dve provere, a pitanje je i šta činiti sa stranim radnicima ako se taj rok prekorači. „I test tržišta rada je sam po sebi dovoljno komplikovan da već oduzima prilično vremena, a posebno ukoliko je bezbednosna provera složenija i ukoliko osim MUP-a proveru obavlja i BIA onda je praktično nemoguće da se ispoštuje rok od 15 dana“, kaže dr Mario Reljanović sa Instituta za uporedno pravo u Beogradu. U Ministarstvu rada tvrde da će NSZ i BIA u roku proveriti da li imamo naše nezaposlene radnike i ima li bezbednosnog rizika za zapošljavanje stranaca.Njihovo zapošljavanje kontroliše inspekcija rada, koja ima gotovo 240 inspektora. Po sistematizaciji već nedostaje trideset inspektora, a svaki od njih pokriva više od 1.550 preduzeća.

Sindikati zbog toga tvrde da inspektora nema dovoljno i da domaći poslodavci strance izrabljuju zahvaljujući njihovom nepoznavanju jezika i naših zakona. Sindikati su već pokrenuli tužbe protiv dve firme u Beogradu koje su nezakonito otpustile radnike i preko povezanih firmi na njihova radna mesta doveli strance.U Ministarstvu rada tvrde da i pored zloupotreba imaju dovoljno kadrova da kontrolišu zapošljavanje stranaca, zahvaljujući dobroj organizaciji i radu preko vikenda.

Liberalizacija ulaska radne snage nam je neophodna, kao i veća spremnost države da se pripremi za dolazak imigranata i njihovih porodica. U tome će, kada ga usvoje u Skupštini, pomoći novi Zakon o zapošljavanju stranaca.