Objavljen je Pravilnik o podsticajima u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla po kojem se povećavaju davanja iz državne kase za stočarsku proizvodnju. Podsticaj za kvalitetne priplodne mlečne krave sad iznosi 30.000 dinara po grlu, za kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve 7.000 dinara po grlu, dok za kvalitetne priplodne krmače i nerastove iznosi 18.000 dinara po grlu.

Podsticaji za roditeljske kokoške teškog tipa mogu se dobiti u iznosu od 60 dinara po grlu, za roditeljske kokoške lakog tipa u iznosu od 100 dinara po grlu, a za roditeljske ćurke u iznosu od 300 dinara po grlu. Za kvalitetne priplodne matice ribe šarana, podsticaji iznose 500 dinara po grlu, a za kvalitetne priplodne matice ribe pastrmke u iznosu od 300 dinara po grlu.

Pravo na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji je u Registru poljoprivrednih gazdinstava izvršilo obnovu registracije za tekuću godinu za najviše 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava, najmanje 30 kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi za najmanje deset kvalitetnih priplodnih ovaca ili ovnova, najmanje deset kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi za najmanje pet kvalitetnih priplodnih koza ili jarčeva ili najmanje deset kvalitetnih priplodnih krmača ili nerastova. Na broj kvalitetnih priplodnih grla ne utiče međusobna polna pripadnost grla.

Pravo na podsticaje u stočarstvu za kvalitetne priplodne tovne krave ili bikove, roditeljske kokoške teškog tipa, roditeljske kokoške lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice riba šarana i kvalitetne priplodne matice riba pastrmke ostvaruje se bez obzira na broj kvalitetnih priplodnih grla. Oni koji su ostvarili pravo na podsticaje u stočarstvu za kvalitetne priplodne tovne krave, ne mogu da ostvaruje pravo na podsticaje za premiju za mleko proizvedeno od grla za koje je ostvarilo podsticaje za krave dojilje u skladu sa ovim pravilnikom.

Kvalitetne priplodne tovne krave obuhvataju i krave dojilje starosti preko 24 meseca, koje pripadaju tovnim grlima čiste rase, i to: hereford, šarole, limuzin, aberdin angus, šortorn, belgijsko plavo, kijanina, romanjola, markiđana, blond akviten i salers ili melezima navedenih tovnih rasa, koje pripadaju stadu namenjenom za uzgoj teladi za proizvodnju mesa. Zahtev se podnosi posebno za kvalitetno priplodno grlo koje je prvi put uključeno u proizvodnju u periodu od 1. aprila do 31. decembra prethodne kalendarske godine ili u proizvodnji na poljoprivrednom gazdinstvu u periodu od 1. januara do 31. marta tekuće kalendarske godine.

Izuzetno u 2023. godini, zahtev se posebno podnosi za grlo koje je prvi put uključeno u proizvodnju u periodu od 1. avgusta do 31. decembra 2022. godine ili u proizvodnji na poljoprivrednom gazdinstvu u periodu od 1. januara do 31. marta 2023. godine. Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj u skladu sa Javnim pozivom, koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja. Zahtev se podnosi preko platforme eAgrar.