Da biste se bavili ruralnim turizmom morate da imate registrovano poljoprivredno gazdinstvo, priložite dokaz da vaši objekti ispunjavaju propisane sanitarno-higijenske i tehničke uslove i da se izvrši kategorizacija objekta.

Srbija može da se pohvali sa 4.709 seoskih naselja, čak 1.200 je u fazi nestajanja, a u 1.034 prema poslednjem popisu koji je obavljen 2011. godine ima manje od 100 stanovnika. Seoski turizam je odličan način da se turisti upoznaju sa životom na selu, prirodnim bogatstvom, sa kulturom i tradicijom tog kraja. Ono što ljude privlači da dolaze u selo je pre svega priroda, mir, tradicija, ali i ljudi, dobri i gostoljubivi domaćini i zbog svega toga je važno da sela moraju da žive. Seoski turizam obuhvata smeštaj i aktivnosti na selu. Njegova lepota su običaji, tradicija, domaća jela i proizvodi iz domaće radinosti. Na ovaj način promoviše se život na selu i očuvanje tradicionalnih vrednosti.

Da biste se bavili ruralnim turizmom morate da imate registrovano poljoprivredno gazdinstvo, priložite dokaz da vaši objekti ispunjavaju propisane sanitarno-higijenske i tehničke uslove i da se izvrši kategorizacija objekta.

Potrebna dokumentacija za fizičko lice: popunjen obrazac – Zahtev za kategorizaciju; Dokaz o vlasništvu; Fotokopija lične karte podnosioca zahteva; Dokaz o uplati administrativne takse i dokaz o uplati lokalne administrativne takse; Punomoć i fotokopija lične karte za punomoćnika (ukoliko se preko njega podnosi zahtev); Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ugostiteljske delatnosti za lice koje pruža ugostiteljske usluge, kao i za članove domaćinstava gde se nalazi smeštaj; Potvrda ovlašćene zdravstvene ustanove da fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge, kao i članovi domaćinstava gde se nalazi smeštaj, nisu evidentirani na kliconoštvo i parazite; Popunjen obrazac Izjave o ispunjenosti standarda propisanih za određenu vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta; Popunjen obrazac Izjave o ispunjenosti minimalnih tehničkih uslova; Popunjen obrazac Izjave o ispunjenosti sanitarno-higijenskih uslova.

Zadržavanje karakteristika sela je ključ za uspeh u seoskom turizmu, pa tako treba obnavljati stare građevine i praviti nove od prirodnih materijala. Prvi utisak gosta je možda i najbitniji, pa tako dolazimo do dvorišta što je prvo što će posetioci zapaziti. Ipak, možda i najbitnija stavka jeste zdrava hrana. Odavno je prevaziđen odmor koji podrazumeva ležanje, razgledanje i hranu. Turistima se širom Srbije nude različite aktivnosti, što je jako bitno za održavanje konkurentnosti jednog domaćinstva. Aktivni odmor zavisi od grupa koje dolaze, neke su zainteresovane za lekovito bilje, neke za pešačenje, neko za jahanje. Sve su to specifične ponude seoskih domaćinstava. Oni koji dođu na selo očekuju da učestvuju na poljoprivrednim radovima kao što je npr. pripremanje zimnice. Poljoprivredne proizvode lakše je prodati ako se bavite turizmom. Tako, seoski domaćini ne moraju da idu na pijacu kako bi prodali svoje proizvode, zakupljivali tezge, plaćali gorivo ili kartu do grada, prenosili svu tu robu. Daleko lakše i isplativije je proizvesti i prodati na licu mesta, dok je gost tu.