Srpska ekonomija je pokazala otpornost u vrlo nepovoljnim uslovima poput visokih cena hrane i energije, usporenog rasta trgovinskih partnera i restriktivnih globalnih finansijskih uslova, saopštio je MMF povodom završetka dvonedeljne posete povodom prve revizije standbaj aranžmana i konsultacija u okviru člana IV za 2023. godinu. MMF je po okončanju Misije objavio na sajtu da je tim te međunarodne finansijske institucije vodio konstruktivne razgovore i na nivou tima postigao dogovor sa vlastima u vezi sa završetkom prve revizije u okviru standbaj aranžmana. Kakva je srpska ekonomija zaista pitali smo narodnog poslanika Demokratske stranke Nebojšu Novakovića.

Narodni poslanik Demokratske stranke Nebojša Novaković rekao je da se srpska ekonomija zasniva na pozajmicama i kreditima kao i da smo kao država prezaduženi i siromašni. Novaković ističe da ne bi trebalo tako da živimo i dodaje da je u Srbiji najskuplja hrana. Dostojanstvo građanina nije zaštićeno sve do momenta dok ne bude mogao da raspolaže sa pristupačnom potrošačkom korpom koja bi trebalo da se podrazumeva u 21. veku, zaključio je Novaković.