Radio-televizija Srbije (RTS) u centralnom dnevniku četiri meseca nije imala nijednu sekundu kritike ili negativnog stava prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, saopštio je danas Biro za društvrena istraživanja (BIRODI).

„Tokom četvoromesečnog monitoringa izveštavanja o Aleksadru Vučiću u Dnevniku 2 RTS-a, od 1. decembra 2022. do 30. marta 2023. godine, BIRODI je utvrdio da je navedeni akter predstavljen sa 77,9 odsto pozitivnog, 22,1 odsto neutralnog vremena, odnosno nijedne sekunde negativnog/kritičnog vremena“, naveo je BIRODI. U toj organizaciji smatraju da je takvim izveštavanjem uredništvo RTS-a, pored Kodeska novinara Srbije, prekršilo i Ustav Srbije, Zakon o javnom informisanju, Zakon o elektronskim medijima, Zakon o javnom medijskom servisu i Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga. Kako su naveli u saopštenju, BIRODI se predstavkom obratio Regulatornom telu za elektronske medije (REM), koji ima zakonsku obavezu da po podnetoj prijavi postupi i utvrdi da li su prekšeni članovi Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga.

BIRODI se, kako su dodali, obratio i Upravnom odboru RTS, za koji navode da ima obavezu postavljanja i smene urednika u RTS-u. „Smatramo da promotivno izveštavanje o predsedniku Aleksandru Vučiču u Dnevniku 2 je suprotno članu 4 stav 1 Zakona o javnom medijskom servisu, koji garantuje istinito, nepristrasno, potpuno i blagovremeno informisanje, odnosno da je prekršen član 6 Statuta RTS-a, koji takođe garatuje istinito, nepristrasno, potpuno i blagovremeno informisanje građana Srbije“, naveli su iz BIRODI-ja u saopštenju i dodali da tom incijativom ne utiču na uređivačku politiku RTS-a, već koriste rezultat međunaorodno uporedivog monitoringa medija kao indikator za ukazivanje na kršenje zakona.