Najznačajnija i najčešća štetočina koja napada lucerku jeste lucerkina buba koja umanjuje prinos do 50 odsto a zbog nje i kvalitet lucerke opada. Donosimo vam savete za suzbijanje lucerkine bube.

Lucerkina buba je štetočina koja napada samo lucerku, ima jednu generaciju godišnje i može bitno da utiče na kvalitet i prinos ove biljke, naročito u ovoj godini kada je došlo do njenog prenamnožavanja. Ženka polaže jaja u toku aprila i maja na donje lišće. Embrionalno razviće traje od šest do devet dana, a stadijum larve oko 15 dana, kada se povlače u zemljište u stadijum lutke na osam do 14 dana. Novi odrasli insekti pojavljuju se sredinom juna, hrane se dve do tri nedelje i potom se povlače u zemljište radi prezimljavanja. Prilikom ishrane odrasli mogu da unište preko 100 listova ove kulture. Larve su zbog svoje brojnosti još štetnije one ogole stabljike i kada se masovno jave biljke mogu potpuno ostati bez lišća. Neuništeni deo biljaka zaprljaju svojim izmetom, a stoka tu hranu nerado jede. Odrasli imaju duguljasto-ovalno crvenkasto telo sa crnim tačkama, dužine šest do sedam milimetara. Larve su vretenaste, prljavobele, pokrivene tamnim bradavicama sa dlačicama, veličine do 10 mm. Štetočina ima jednu generaciju godišnje. Odrasla jedinka prezimljava u zemljištu lucerišta (pet do 25 cm). Pojavljuje se rano u proleće i odmah dopunski hrani mladim lišćem. Štetočina se počinje pratiti u martu kada temperature u gornjim slojevima zemljišta tokom nekoliko dana iznose 10 – 12 stepeni Celzijusa. Kritičan broj u vreme početnog razvoja izdanaka je pet odraslih po metru kvadratnom, dvostruka gustina pri jednom do tri lista, a četvorostruka sa visinom izdanaka pet do 10 cm.

Najveće štete su pred prvi otkos, a zatim i pred drugi. Smanjenje prinosa zelene mase prvog otkosa može da bude 30 do 50 odsto, a šteta se ogleda i u opadanju kvaliteta lucerke, gubitkom njene hranljive vrednosti za 13 do 50 odsto.Kod razvijenog useva kada se pred prvi otkos u proseku na 10 košenja hvataljkom ukupno ulovi barem 30 odraslih ili 60 larvi tada se preporučuje tretiranje strnjike nakon izvedenog prvog otkosa. Koriste se preparati na bazi cipermetrina, deltametrina, acetamiprida, lambda cihalotrina i slični. Obavezan je dodatak okvašivača. Ukoliko se ne uradi prvi tretman, nego se lucerka pokosi ranije, ili ako se napad primeti u toku prvog košenja, obavezno je izvršiti hemijski tretman odmah nakon prvog otkosa, kao što je navedeno i veoma bitno. Sačuvati kvalitet i prinos prvog, ali i drugog otkosa je najvažniji zadatak u planu njene zaštite. U proleće, kada ova biljka počinje intenzivno da raste, obilazak polja i praćenje pojave lucerkine bube je obavezno. Ukoliko se primete odrasli primerci, ne treba čekati, već delovati dok nije kasno. Ukoliko je vreme za košenje već blizu, treba je pokositi što pre. Ako se na kosidbu još malo čeka, potrebno je odmah uraditi hemijski tretman, pri čemu bi trebalo voditi računa o karenci preparata. Obično je to najmanje dve nedelje pre planirane kosidbe i to u zavisnosti od preparata koji se koristi.