Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Nikola Selaković razgovarao je danas sa ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijelom Egićem o dosadašnjoj saradnji dvaju ministarstava, ali i zajedničkim projektima u narednom periodu.

Ministri Selaković i Egić su iskazali zadovoljstvo današnjim susretom u Beogradu, ocenivši da je potrebno nastaviti sa održavanjem redovnih sastanaka jer se na taj način jača ne samo saradnja između dva ministarstva, već i drugih institucija koje su pod njihovom neposrednom nadležnošću. Jedan od najznačajnijih izazova u narednom periodu, kako su se saglasali, biće zajedničko sprovođenje projekta izgradnje dva memorijalna centra posvećena žrtvama logora „Jasenovac”, koji će biti izgrađeni u Donjoj Gradini u Republici Srpskoj i u Beogradu. Oni su najavili da će u narednih nekoliko nedelja između Vlade Srbije i Vlade Republike Srpske biti potpisan sporazum kojim će biti definisana međusobna prava i obaveze tokom realizacije ovog projekta.

Ministri su istakli obostranu spremnost i podršku obe vlade i ministarstava na čijem su čelu, kako bi izgradnja i sve druge aktivnosti u vezi sa njom bile realizovane dosledno i efikasno. Pored navedenog, Selaković i Egić su istakli da će u narednom periodu jačati saradnju Srbije i Republike Srpske i u oblasti rada i zapošljavanja, te je u tom cilju potrebno uspostaviti i neposrednu saradnju između nacionalnih službi za zapošljavanje.