Svetski dan porodice, 15. maj, predstavlja dan kada se posebna pažnja posvećuje značaju ove jedinice društva kao jedne od najvažnijih tvorevina civilizacije.

 Međunarodni dan porodice obeležava se od 1994. godine, kada ga je Generalna skupština Ujedinjenih nacija uvrstila u kalendar važnih datuma. Danas se posebno podsećamo zbog čega je porodica osnovna ćelija društva, zašto bi trebalo da se osnažuje sa svakog aspekta i koliko je zdrava porodica presudni faktor za stvaranje zdravog pojedinca, a onda i zdravog društva.Kao osnovna ćelija društva, porodica treba da bude osnažena sa svakog aspekta jer je zdrava porodica jedan od glavnih uslova za stvaranje zdravog pojedinca ali i zdravog društva. Porodica bi trebalo da predstavlja stabilnu socijalnu zajednicu u okviru koje, među njenim članovima, vlada poštovanje, međusobno uvažavanje, podela odgovornosti, poverenje i ljubav.U našoj zemlji, gotovo 70% stanovništa čine porodice sa decom, što se prevodi na blizu 1.5 miliona. Samohrani roditelji zauzimaju veliki deo porodičnog stanovništva, sa oko 300 000 samohranih majki i blizu 80 000 samohranih očeva.

Iako se u poslednjih 30 godina tradicionalna porodična jedinica značajno promenila i razvila, iako ne postoji koncept porodice koji se univerzalno primenjuje, njen značaj je ostao isti.

Slogan ovogodišnjeg obeležavanja ovog datuma nosi naziv „Demografski trendovi i porodice“.Ovaj dan pruža priliku da se unapredi svest o pitanjima koja se odnose na porodice i da se poveća znanje o društvenim, ekonomskim i demografskim procesima.