Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici više izmenjenih uredbi koje se odnose na poljoprivredu, a tiču se subvencija po grlu stoke i povećanja prelevmana i premija za mleko.

Izmenama više uredbi, pored ostalog, prelevmani za sireve i ostale proizvode biće povećani na 300 dinara, ali i uvedeni prelevmani na evaporisano mleko u iznosu od 300 dinara, saopšteno je iz Vlade.

Podižu se i subvencije po grlu za priplodne mlečne krave i to sa 30.000 na 40.000 dinara, a subvencije će biti isplaćene po javnom pozivu koji je u toku.

Vlada je usvojila i izmenu Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine, prema kojoj je predloženo povećanje posebnih dažbina na uvoz šest vrsta sireva sa tržišta Evropske unije i ostalih tržišta.