Generatori nasilja u društvu su u politici, a mediji su samo posrednici – jedna je od osnovnih poruka sa skupa koji je nedavno održan u beogradskom Medija centru. Nakon dve velike tragedije koje su se dogodile prethodnih nedelja, tema nasilja je postala jedna od prioritetnih u Srbiji, a kako je ocenio sociolog Jovo Bakić, kad je država nepravedna pravo na pobunu je obaveza građana. Da li se slaže sa Bakićevom izjavom pitali smo sociologa Ivana Živkova.

Sociolog Ivan Živkov smatra da su inicijatori svega u društvu nosioci moći a mediji jesu ti koji te inicijative pozitivne ili negativne prenose na široku javnost. ,,Građani imaju pravo na pobunu ukoliko im republika bude oteta, a nama jeste oteta, građani su nosioci suvereniteta i njihova treba da bude poslednja’’, izjavio je Živkov.