Proba državne mature u svim srednjim školama

0
13

Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije saopštilo je da je danas u svim srednjim školama, u cilju testiranja sistema za realizaciju državne mature, održana proba ovog ispita.

Ministarstvo time proverava svaki organizacioni segment procesa državne mature – od štampanja testova, njihovog pakovanja u sigurnosne kese, distribucije, rešavanja testova, kontrole, skeniranja u 17 centara, softverskog pregledanja, do mogućnosti elektronskog podnošenja prigovora na rezultate pregledanja testova. Rešenja za današnji test biće objavljena na portalu Moja matura u svim srednjim školama posle 12 časova, a učenici će moći da ulože prigovore po objavljivanju preliminarnih rezultata 5. juna, putem tog portala.

U okviru ovog procesa, Ministarstvo prosvete testira i novi informacioni sistem i portal Moja matura, putem kojeg će se u budućnosti vršiti prijava učenika srednjih škola za državnu maturu, postavljanje e-vežbaonice i materijala za pripremu mature, informisanje kandidata o uslovima upisa na fakultete i upisnim kvotama itd. Učenici i roditelji već imaju iskustva sa sličnim softverom, portalom Moja srednja škola, putem kojeg se danas prati proces završnog ispita na kraju osnovne škole i vrši upis u srednje škole.

Za oko 50.000 učenika trećih razreda gimnazija i četvorogodišnjih smerova srednjih stručnih i umetničkih škola koji su danas u okviru ove probe rešavali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, omogućen je uvid u rezultate testa i ulaganje prigovora na portalu Moja matura, čime se proverava ovaj segment procesa. Više informacija o narednim aktivnostima učenici mogu pronaći na pomenutom portalu.

Državna matura je reformska aktivnost i instrument je unapređenja kvaliteta celokupnog obrazovnog sistema, a posebno srednjeg obrazovanja. Ministarstvo prosvete predložilo je da se, u cilju pripreme obrazovnog sistema za uvođenje državne mature, implementacija ovog ispita u obrazovni sistem produži za dve godine, odnosno da se ona umesto u junu 2024. godine, polaže u junu 2026. godine.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here