Plamenjača vinove loze

0
61

Gotovo svakodnevne kiše u poslednjih mesec dana stavile su proizvođače grožđa u težak položaj. Često zbog prevlaženog zemljišta mehanizacijom nisu mogli u vinograde kako bi pravovremeno tretirali zasad. Za sada najviše problema imaju sa plamenjačom.

Plamenjača vinove loze, ozbiljno je gljivično obolenje koje može naneti značajnu štetu vinovoj lozi. Plamenjaču prouzrokuje gljivica koja napada lišće, lastare, grozdove i druge delove vinove loze. Gljivica se razvija u uslovima visoke vlage i umerene temperature. Prvi simptomi plamenjače obično se pojavljuju na donjoj strani lišća kao sivkasto-zelene ili maslinaste mrlje. Kasnije se pojavljuju žute ili smeđe mrlje s maslinasto-zelenim ivicama na gornjoj strani lišća. Inficirano lišće može se uviti i otpasti. Plamenjača takođe može prouzrokovati smeđe mrlje na peteljkama i lastarima, kao i trulež i propadanje grozdova.

Gljivica ima složen životni ciklus koji uključuje spore koje se razvijaju na zaraženom lišću i lastarima. Spore se šire vetrom i kišom, ulazeći u tkivo biljke i izazivajući infekciju. U povoljnim uslovima, infekcija se može brzo širiti i napadati celi vinograd.

Plamenjača se najčešće razvija u uslovima visoke vlage, kiše ili rose, uz umerene temperature (oko 20-25 °C). Tokom takvih vlažnih perioda, gljivica se aktivira i širi, a infekcija se brzo proširuje u vinogradu.

Plamenjača može znatno smanjiti prinose vinove loze i kvalitet grožđa. Infekcija može oslabiti biljke, smanjiti fotosintezu i smanjiti razvoj lastara i grozdova. U težim slučajevima, vinova loza može izgubiti lišće i biti izložena drugim bolestima i štetočinama. Kontrola i suzbijanje plamenjače vinove loze uključuje kombinaciju preventivnih mera i primenu fungicida.

Redovna rezidba vinove loze pomaže u stvaranju špalira u kom će vazduh neometano strujati. Uklonite zaražene delove biljaka tokom rezidbe i osigurajte dovoljno prostora između lastara za poboljšanu ventilaciju. Prilikom sadnje vinove loze, odaberite sorte koje su otporne ili tolerantne na plamenjaču. Otporne sorte imaju veću verovatnoću da će se odupreti infekciji ili imati manje ozbiljne simptome bolesti. edovno pratite vinovu lozu kako biste otkrili rane znakove plamenjače. Ako primetite simptome bolesti, odmah poduzmite mere zaštite. Redovito nadgledajte vinograd i pratite vremenske uslove koji su pogodni za razvoj plamenjače.

Uklonite zaražene delove biljaka i otpadni materijal iz vinograda kako biste smanjili izvor zaraze. Otpadni materijal treba pravilno odložiti ili uništiti.

Ovo je izuzetno osetljiva faza sa aspekta zaštite od prouzrokovača bolesti, pogotovo imajući u vidu uslove u kojima se odvija proizvodnja, česte padavine, visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha i temperature u rasponu od 13 do 26 °C što su gotovo optimalni uslovi za razvoj najznačajnijih patogena.

U neadekvatno štićenim vinogradima i tamo gde se nije mogla sprovesti pravovremena zaštita zbog obilnih padavina, uočeni su simptomi plamenjače, pepelnice i crne truleži, a u zasadima sa ekspozicijom u dolinama čak i prisustvo simptoma sive truleži na cvetnim kapicama.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here