Kozje mleko donosi profit gazdinstvu

0
46

Mlekarstvo je često u problemima, ali kozje mleko donosi dobar prihod gazdinstvu. Zdravstvena dobrobit kozjeg mleka je dobra preporuka za potrošače i zato proizvodnja kozjeg sira može da vam obezbedi profit.

 Koza je vrlo mlečna životinja jer u laktaciji proizvede od 10 do 20 puta više mleka u odnosu na svoju telesnu masu. Osim toga, skromnija je u zahtevima ishrane i podnosi različite uslove držanja. U narodu često se naziva sirotinjskom kravom. U poređenju mlečnosti krave s prosečnom proizvodnjom sa mlečnom kozom, uočljivo je da je koza superiornija za približno 30% kada se sjedine vrednosti proteina i masti u mleku. Na povećanje količine proizvedenog mleka kao i promenu njegovog hemijskog sastava, znatan uticaj ima ishrana koza. Ona u velikoj meri može uticati na sastav mlečne masti i belančevina, a preko njih i na sadržaj suve materije bez masti u mleku, kao povećane koncentracije belančevina prvenstveno kazeina. shrana zelenom hranom (paša), silažom, kao i drugim hranivima, povoljno utiče na povećanje količine mleka. Koncentrovana hraniva (žitarice) imaju pozitivan uticaj na količinu mleka, ali mogu da izazovu izvesno smanjenje koncentracije masti ako čine pretežni deo obroka. Obrok  treba da sadrži izvesnu količinu sena, jer ono sadrži vlaknaste materije koje u buragu potpomažu odvijanje procesa važnih za sintezu mlečne masti. To je i razlog što masnoća mleka naglo opada kada se sa ishrane senom pređe na ispašu. Najveću količinu mleka koze daju između osme i devete nedelje laktacije. Potom se zadržava na približno istom nivou oko dva – tri meseca. Nakon toga mlečnost naglo pada, da bi od 8. do 10. meseca nakon jarenja koze zasušile. Najmanju mlečnost koze imaju u toku prve laktacije, uz stalno povećanje, pri čemu maksimum dostižu između pete i sedme laktacije. Odmah posle jarenja koza luči kolostrum (obično traje 5-7 dana), nakon čega se sastav mleka normalizuje. Sadržaj masti i proteina variraju u zavisnosti od perioda laktacije. Njihov sadržaj u mleku se smanjuje tokom drugog meseca laktacije. Zatim se postepeno povećava sve do zasušenja.

Koze se obično muzu dva puta dnevno, i to ujutru i uveče. Količina mleka u poređenju sa dvokratnom. Trokratna muža se kod koza može primeniti u toku trećeg i četvrtog meseca laktacije.

Kozje mleko u odnosu na kravlje u svom sastavu sadrži veći nivo vitamina (pogotovo vitamina B6) i minerala (pogotovo kalcijuma). Ali sadrži i niži nivo kalorija. Lako je svarljivo i pogodno za ishranu beba neposredno nakon prestanka dojenja. Osim toga, kozje mleko je odlična namirnica za bebe i decu. Ono ne sadrži odredjenu vrstu proteina koji često izaziva alergijsku reakciju kod dece.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here