Koliko trenutno dugujemo bankama?

0
23

Privreda i stanovništvo su na kraju juna bankama dugovali 3.396,9 milijardi dinara, što je za 0,8 odsto više nego pre mesec dana, navodi se u kreditnom izveštaju za jun, koji je objavilo Udruženje banaka Srbije.

Dug stanovništva bankama iznosio je na kraju juna 1.482,7 milijardi, što predstavlja povećanje za 0,5 odsto u odnosu na kraj maja. Stanovništvo je najviše dugovalo kroz gotovinske kredite – 689,4 milijarde dinara, a na drugom mestu bili su stambeni i krediti za adaptaciju u visini od 659,3 milijarde. Na osnovu podataka kreditnog izveštaja za jun Udruženja banaka Srbije, računica kaže da su građani naše zemlje i te kako dužni bankama, a taj iznos po glavi stanovnika približava se cifri od oko 2.000 evra. Naime, građani Srbije duguju banakama 1.482,7 milijardi dinara, odnosno oko 12,7 milijardi evra. Kad se to podeli s brojem građana u Srbiji, a po podacima popisa iz 2022. godine bilo ih je 6.690.887, svako od nas samo bankama u Srbiji duguje oko 1.900 evra. U ukupnom dugu koje na svojim leđima nosi stanovništvo Srbije veće je učešće gotovinskih kredita, a to je, moglo bi se reći, i dodatna potvrda da građanima nedostaje novac. Iznos koji su građani pozajmili na ime gotovinskih kredita i onih namenjenih za kupovinu stanova preskaču 650 milijardi dinara, a novac koji se duguje na ime keš kredita je za oko 30 milijardi veći. Tako je u maju stanovništvo za gotovinske kredite dugovalo 689,4 milijarde dinara, to jest oko 5,9 milijardi evra, dok je dugovanje po osnovu stambenih kredita i onih za adaptaciju dostiglo iznos od 659,3 milijarde dinara, to jest 5,63 milijarde evra. Kada je reč o kašnjenju u otplati, učešće docnje je kod stanovništva iznosilo 2,4 odsto, kod preduzetnika 5,5 odsto a kod pravnih lica tri odsto. Kašnjenje kod sve tri kategorije, dakle stanovništva, pravnih lica i preduzetnika, ostalo je procentualno isto kao i pre mesec dana.

Kada je država u pitanju, javni dug Srbije sada je 50,5 odsto bruto društvenog proizvoda (BDP) i zemlja nije prešla crvenu liniju prezaduženosti. Prema najnovijem izveštaju Evrostata, dug Evrozone je 91,2 odsto BDP-a. Javni dug Nemačke iznosi 2,5 hiljada milijardi evra, Francuske tri hiljade milijardi evra, Italije 2,8 hiljada milijardi evra, a Španije 1,5 hiljada milijardi evra…

Na kraju maja je, u odnosu na april, zabeleženo povećanje broja tekućih računa. Tako ih je u maju bilo 8,8 miliona, a mesec dana ranije 8,5 miliona. Na kraju maja bilo je i više korisnika tekućih računa – 5,8 miliona, dok ih je u aprilu bilo 5,7 miliona. Iako je povećan broj tekućih računa, smanjen je broj kreditnih kartica i njihovih korisnika. Broj kartica je s 1,17 miliona, koliko ih je bilo u aprilu, smanjen na 1,16 miliona u maju, dok je broj korisnika smanjen sa 941.382 na 937.392.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here