9 saveta za uspešnu proizvodnju uljane repice

0
22

Na našim poljima sve se više uzgaja uljana repica. Optimalni rokovi za setvu uljane repice su kraj avgusta i prva polovina septembra.

Uljana repica se uspešno može proizvoditi na različitim zemljištima uz primenu kvalitetne agrotehnike. Najviše joj odgovaraju duboka, plodna, rastresita zemljišta, neutralne do slabo alkalne reakcije, koja nisu sklona formiranju pokorice. Vrlo dobre rezultate daje i na nešto vlažnijim, ali dobro aeriranim i plodnim zemljištima.

Preduslovi uspešne proizvodnje uljane repice:

  1. Optimalni rokovi za setvu uljane repice su kraj avgusta i prva polovina septembra, pa i nešto kasnije.
  2. Dovoljne količine vlage u optimalnom vremenu setve dovode do nicanja useva za 4–6 dana.
  3. Treba izbegavati ranije, ali i kasnije rokove setve. Prerana setva dovodi do prebujnog, osetljivog useva, koji može da počne sa rastom u stablo i loše podnosi niske temperature tokom zime, što dovodi do smanjenja sklopa, a time i oslobađanja prostora za razvoj korova itd. Prekasna setva uzrokuje nedovoljnu razvijenost biljaka pred zimsko mirovanje, sa malo rezervnih materija u korenu i stablu. Takve biljke lakše izmrzavaju i teže se regenerišu, kasne u porastu i po pravilu daju lošiji prinos.
  4. Sklop biljaka na polju treba da bude optimalan, preporučen od strane semenske kuće i oplemenjivača, kreatora sorte. Preredak sklop daje jače razgranate biljke, ali i otvara prostor za razvoj korova. Pregust usev rezultira slabijom, tanjom stabljikom sklonom poleganju.
  5. Setvu treba obaviti u optimalnom roku, plitko, na 2-3 cm dubine.
  6. Nakon setve, ako za to postoje uslovi treba navodnjavati ili valjati.
  7. Repica se seje u redove sa razmakom od 20-30 cm. U našim agroekološkim uslovima smatra se da 70 % zasejanih semena iznikne, a da u toku zime propadne do 30 %.
  8. Potrebna količina semena, zavisno od sorte, kreće se od 4-5 kg/ha i treba osigurati 70-85 biljaka po m2 posle nicanja ili 55-65 biljaka po m2 u žetvi.
  9. Kvalitetno, deklarisano seme je osnovni preduslov uspešne proizvodnje.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here