Poreski kalendar za oktobar

0
34

Rok za prvu obavezu ističe u ponedeljak, 2. oktobra, kada je neophodno podneti poresku prijavu i platiti doprinose za obavezno socijalno osiguranje obračunate na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za avgust.

Tri dana kasnije, 5. oktobra na red stiže dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u septembru, kao i dostavljanje izveštaja o izmirenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za septembar mesec i uplate sredstava.

Prema poreskom kalendaru, do 10. oktobra je neophodno podneti poreske prijave i platiti porez na premije neživotnih osiguranja i porez na dodatu vrednost od strane dužnika iz člana 10. Zakona o PDV za septembar.

Rok za najveći broj poreskih obaveza ističe 16. oktobra i to za sledeće kategorije: plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za septembar, plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za treći kvartal ove godine, plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za septembar, podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, te podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na dodatu vrednost. Do istog datuma je neophodno podneti obrazac PID PDV 1 za septembar ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno obavlja promet dobara u inostranstvo, poresku prijavu na obrascu PPPDV i plaćanje PDV za treće tromesečje ove godine, kao i obrazac PID PDV 1 za treće tromesečje ako je obveznik u tom periodu ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno obavlja promet dobara u inostranstvo. Rok za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za septembar, za plaćanje obračunate akcize za drugu polovinu septembra, za podnošenje poreske prijave za obračun akcize za septembar i podnošenje prijave o obračunu i plaćanju akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za septembar takođe je 16. oktobar.

Do 30. oktobra je neophodno podneti poresku prijavu i platiti porez za prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorne naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem za treći kvartal ove godine.

Poslednjeg dana u mesecu, 31. oktobra ističe rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za 2024. godinu, za podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za septembar ove godine, kao i za plaćanje obračunate akcize za prvu polovinu oktobra.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here