Usevima preti opasnost od prenamnožavanja poljskih glodara

0
34

Regionalni centri u okviru Sistema PIS-a sproveli su monitoring useva kod kojih je žetva u toku ili se ona očekuje, kao što su soja, kukuruz, šećerna repa, povrće, novoposejanih useva – uljane repice, lucerke, ječma, parcela na kojima se planira setva strnih žita, zasada, kao i neobrađenih površina u cilju utvrđivanja brojnosti poljskih glodara.

Prema rezultatima monitoringa regionalnih centara, najveća brojnost poljskih glodara u III, IV i V kategoriji se registruje na lucerištima (starim i mladim), parcelama sa samoniklom uljanom repicom, strništima, povrću, šećernoj repi, kukuruzu, ledinama, utrinama, nasipima i drugim ruderalnim staništima. Na novoposejanim usevima uljane repice i ječma, brojnosti se kreću od I do III kategorije.

Najkritičnija situacija je u regionima Rume, Subotice, Beograda i Mladenovca gde su utvrđene brojnosti glodara do V kategorije i u regionima  Bačke Topole i Sente gde se brojnosti kreću do IV kategorije. U regionima Sremske Mitrovice, Vrbasa, Sombora, Kikinde, Užica, Požarevca  i Niša su utvrđene brojnosti do III kategorije. U regionima Jagodine, Kragujevca, Pirota, Šapca i Zaječara su utvrđene brojnosti do II kategorije.

Sa žarišta, to jest površina sa utvrđenim brojnostima iznad II kategorije, glodari migriraju na novoposejane useve uljane repice, ozime pšenice i ječma, gde se prvo hrane posejanim i klijalim semenom, a kasnije nakon nicanja useva nastavljaju svoju aktivnost oštećujući nadzemne i podzemne delove izniklih biljaka. Značajne štete u jesenjem delu sezone mogu nastati i u voćnjacima, naročito mladim zasadima i rasadnicima, gde oštećenja od glodara dovode do slabljenja i sušenja stabala. Imajući u vidu uslove u kojima se odvija prozvodnja, toplo vreme vreme sa deficitom padavina, uz obilje hrane koja se nalazi na navedenim usevima/zasadima, može se očekivati brzi porast populacije poljskih glodara i opasnost od njihovog prenamnoženja. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva radi utvrđivanja praga štetnosti, na osnovu kog će se vršiti primena rodenticida. Prag štetnosti za poljskog miša iznosi 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu je 10-500 aktivnih rupa/ha.

U ovom momentu, mere zaštite se, po utvrđivanju brojnosti glodara u II i većoj kategoriji, preporučuju u lucerištima, novoposejanim usevima uljane repice, parcelama gde se planira setva pšenice i ječma, kao i u voćnim zasadima, primenom mamaka na bazi cink-fosfida u aktivne rupe. Nakon primene rodenticida u aktivne rupe, iste treba zatrpati kako ne bi došlo do trovanja divljači i ptica. Suzbijanje poljskih glodara treba da se sprovodi sveobuhvatno, blagovremeno i organizovano, ne čekajući da dođe do njihovog prenamnoženja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here