Gumoznost šećerne repe – Manje i deformisane repe, manji sadržaj šećera

0
76

Promenljive vremenske prilike su pogodovale pojavi gumoznosti šećerne repe. Zato izbegavajte setvu ozime pšenice posle repe, ali i setvu repe na parcelama pored kojih se uzgajaju pšenica, kukuruz ili krompir.

Gumoznost, gumoza ili stolbur šećerne repe je oboljenje koje je na području balkanskih zemalja prisutno od ranih šezdesetih godina prošlog veka. Njena pojava je pripisivana abiotičkim faktorima, pogotovo promenjivim vremenskim prilikama. Bolest je ostala sporadično prisutna u celom regionu i povezivana je sa sušnim sezonama. Poslednjih godina se ponovo aktivirala, a infekcije se šire na sever Evrope gde se poljoprivrednici po prvi put susreću sa njenim posledicama. Izaziva je stolbur fitoplazma Candidatus Phytoplasma solani, prokaritoski organizam kojeg prenose cikade. Pojava patogena je vezana za godine sa promenjivim vremenskim prilikama. Na zaraženim korenovima šećerne repe dolazi do promene u strukturi, postaje gumasta, što otežava preradu. Sadržaj šećera je manji, repe su manje, deformisane. Što duže ostaju na njivi, više su izloženi delovanju prouzrokovača truleži, što usporava vađenje. Na nekim biljkama ili sortama nema vidljivih simptoma. Prvi simptomi infekcije su vidljivi u formi žutila listova. Do žućenja prvo dolazi na obodu parcele, a najviše ako se graniči sa parcelom na kojoj su zasejani pšenica ili kukuruz. Razlog tome je prisustvo cikada na ovim usevima. Upravo su one odgovorne za širenje fitoplazme. U drugoj polovini avgusta dolazi do intenzivnog propadanja lisne mase i pojave gumoznog korenovog vrha, dok je ostatak korena još uvek tvrd. U septembru se broj zaraženih repa povećava, kao i broj trulih.

U zaštiti je veoma važno suzbijanje cikada. Sada, u jesen, su na listovima repe prisutne perjaste nimfe cikada. Zbog toga je potrebno izbegavati setvu ozime pšenice posle repe, ali i setvu repe na parcelama pored kojih se uzgajaju pšenica, kukuruz ili krompir. Veliki problem su vremenske prilike koje poslednjih godina pogoduju širenju cikada. Toplije zime su im omogućile da povećaju brojnost populacije i da se šire na sever. Očekuje se da će u budućnosti njihova brojnost predstavljati uzrok epidemije ovog oboljenja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here