Kako najbolje obaviti setvu ječma i ozime pšenice

0
28

Optimalni rok za setvu ječma je teoretski od 25. septembra do 15. oktobra, a za ozimu pšenicu od 5. oktobra do 25. oktobra. Ovaj, najvažniji posao u poljoprivredi važno je uraditi efikasno i valjano.

Pre zasnivanja useva strnih žita, treba izvršiti obradu zemljišta  koja zavisi  od preduseva na parceli predviđenoj za setvu. Obrada zemljišta zavisi i od mehanizacije koju ratari koriste.  Danas se najviše primenjuje redukovana obrada, tanjiračama i kombinovanim priključnim mašinama koje imaju na sebi više radnih tela za obradu zemljišta. Sve češća primena je i direktne setve, sa sejačicama koje takođe imaju na sebi radna tela koja pripremaju zemljišni sloj u koji će seme biti uloženo. Kvalitetna obrada zemljišta i kvalitetna setva, podrazumeva da seme bude uloženo na dubinu od 3 do 5 cm. Ukoliko je obrada zemljišta loša i ima na površini puno neusitnjenih biljnih ostataka, seme neće biti uloženo na adekvatnu dubinu i to može uzrokovati propadanje jednog dela semena, slabije razvijanje korenovog sistema. Nakon setve, preporučuje se i valjanje useva, što omogućava bolji kontakt semena i zemljišta, a samim tim i brže usvajanje vlage iz zemljišta , koja je neophodna za klijanje i nicanje useva.

Izbor sortimenta za ječam i ozimu pšenicu igra ključnu ulogu u postizanju stabilne i uspešne proizvodnje. U savremenoj poljoprivredi, odabir sorti koje su prilagođene našim specifičnim agroekološkim uslovima ima presudan značaj i čini značajan deo ukupnog izbora za svaku proizvodnu sezonu. Setva deklarisanog semenskog materijala je izuzetno važna jer garantuje kvalitet i genetsku čistoću semena. Korišćenjem deklarisanog semenskog materijala, poljoprivrednici mogu biti sigurni da će dobiti sorte sa željenim karakteristikama i performansama. To može značajno uticati na prinos, otpornost na bolesti i kvalitet proizvoda. Takođe, setva deklarisanog semena često omogućava pristup savremenim sortama koje su prilagođene trenutnim zahtevima tržišta i agroekološkim uslovima.

Prethodna proizvodna godina je bila veoma teška za ratare. Duga topla jesen, prouzrokovala je veliki napad cikada i biljnih vašiju što je kao posledicu imalo useve zaražene virusom, kako kod ječma tako i kod pšenice. Bilo je neophodno izvršiti u jesen tretmane insekticidima, što naravno poskupljuje proizvodnju. Kišno proleće je omogućilo sa jedne strane, neophodnu vlagu za razvoj biljaka, ali je omogućilo i dobre uslove za razvoj bolesti na usevima.  Neki proizvođači su tretirali i po tri puta useve fungicidima, mnogi su kasnili sa tretmanom jer nisu mogli ući u njivu sa mehanizacijom, i nakon svega opet je bio veliki procenat zaraženih biljaka Fusariumom. Proizvođačima se preporučuje da upotrebu mineralni đubriva određuju na osnovu analize zemljišta, kako bi se izbegli nepotrebni troškovi. Količinu semena za setvu treba izračunati za svaku sortu, i po preporuci semenske kuće. Setvu, po mogućnosti pomeriti u drugi deo oktobra meseca, a najbolje je kupiti seme tretirano insekticidima.

Preporuke za gustinu setve će zavisiti od konkretne kulture i sorte, ali i od uslova uzgoja. Generalno, preporučuje se da se pažljivo prate preporuke za gustinu setve koje su navedene na dekalraciji semena ili su dostupne od strane agroekonomista ili stručnjaka za poljoprivredu. U optimalnoj gustini setve , biljke će imati dovoljno prostora za svoj razvoj.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here