Zaštita pšenice i ječma od insekata

0
25

Usevi ozime pšenice i ječma koji su posejani početkom oktobra, pogotovo usevi koji su u sistemu navodnjavanja, se nalaze u fazama od nicanja do prvih razvijenih listova. Na većini parcela na kojima se planira proizvodnja ozimih strnina setva tek predstoji, saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja (PIS).

U poniklim usevima pšenice i ječma se registruje prisustvo lisnih vaši i cikada – dominantno vrste Psammotettix alienus. Pored direktnih šteta koje prouzrokuju svojom ishranom na biljkama, lisne vaši i cikade su značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa. U proteklim sezonama u usevima strnih žita je potvrđeno prisustvo simptoma virusa kržljavosti pšenice koga prenosi navedena cikada, kao i virusa iz grupe žute patuljavosti ječma, koga prenose lisne vaši. Trenutni uslovi u proizvodnji sa visokim dnevnim temperaturama pogoduju povećanoj aktivnosti lisnih vaši i cikada što povećava i rizik od zaraze mladih biljaka virusima. Ukoliko dođe do zaraza virusima u početnim fazama razvoja biljaka štete mogu biti veoma velike.

Proizvođačima se preporučuju redovni pregledi poniklih useva pšenice i ječma na prisustvo štetočina. Ukoliko se u početnim fazama razvoja strnih žita uoči njihovo prisustvo na više od 10% biljaka, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida.

PIS apeluje na poljoprivredne proizvođače da obrate pažnju i na prisustvo aktivnih rupa od glodara, koji se u ovom jesenjem periodu na parcelama pod strnim žitima prvo hrane posejanim i klijalim semenom, a kasnije nakon nicanja useva nastavljaju svoju aktivnost oštećujući nadzemne i podzemne delove izniklih biljaka.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here