Prijave za glasanje u inostranstvu do 25. novembra

0
24

Birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu diplomatsko-konzularnim predstavništvima Srbije najkasnije pet dana pre dana zaključenja jedinstvenog biračkog spiska, odnosno do 25. novembra u ponoć, podneti zahtev za glasanje u inostranstvu.

Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da će birač glasati u inostranstvu obavezno mora da sadrži ime, prezime i ime jednog roditelja, jedinstveni matični broj, opštinu, odnosno grad i adresu prebivališta birača u zemlji, kao i podatke o opštini, odnosno gradu i adresi boravišta u inostranstvu.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo Srbije kome je podnet zahtev za upis u jedinstveni birački spisak podatka o tome da birač želi da glasa prema mestu boravišta u inostranstvu, na propisani način to dostavlja nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu prebivališta birača u zemlji, koja o tome donosi rešenje.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here