U šest gradova počeli konkursi za prijavu dece preko e-Vrtića

0
33

Počeli su konkursi za prijavu dece u predškolske ustanove širom Srbije za školsku 2024/2025. godinu i to elektronskim putem na Portalu e-Uprava.

Pomoćnica direktora Kancelarije za IT i e-Upravu Biljana Marić rekla je da se može konkurisati za predškolske ustanove u Nišu, Somboru, Vranju, Boru, Zaječaru i Užicu. Ostale predškolske ustanove, od ukupno 158 koliko ih ima na teritoriji Republike Srbije, sukcesivno će otvarati svoje konkurse tokom marta i aprila. Prilikom korišćenja usluge e-Vrtić automatski se pribavljaju neophodni podaci iz matične knjige rođenih, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i evidencije prebivališta, tako da roditelji ne moraju da dostavljaju nijedan dokument prilikom upisa deteta, niti da odlaze ni na jedan šalter. Marićeva je dodala da je usluga e-Vrtić namenjena roditeljima koji su državljani Republike Srbije, a pojedine predškolske ustanove pružaju ovu uslugu i u slučaju da je jedan od roditelja strani državljanin.

Za decu samohranih roditelja, decu žrtava nasilja u porodici, decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju ili decu iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite, predškolska ustanova je u mogućnosti da prihvati prijavu elektronskim putem, ali je potrebno je da roditelji podnesu relevantnu dokumentaciju kojom dokazuje navedeni status lično u predškolsku ustanovu.

Na Portalu e-Uprava je i dalje dostupna usluga prijave dece u predškolske ustanove u Beogradu za prošlogodišnji konkurs (2023/2024), a o terminu ovogodišnjeg upisnog roka roditelji će biti naknadno obavešteni, rekla je Marićeva.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here