Saopštenje za javnost kolektiva HPTŠ “Uroš Predić”

0
64

Vest o planiranom gašenju i rastakanju HPTŠ “Uroš Predić” unela je nevericu, nemir, nespokoj i nezadovoljstvo u njen kolektiv i donela mnoštvo pitanja bez odgovora na koje je kolektiv ukazao u svom saopštenju za javnost koje vam prenosimo u celosti.

Poštovani,

U vremenu u kom pokušavamo da se izlečimo od velikih trauma izazvanih nasiljem u školama, nasilje se nastavlja. Dana 25. januara 2024. godine našoj školi je u pisanoj formi stigao dopis iz kabineta Gradonačelnika – „Stav i interes grada Zrenjanina je da se u školskoj 2024/2025. godini u HPTŠ „Uroš Predić“ ne izvrši upis učenika. Smatramo i dajemo saglasnost da se predviđeni obrazovni profili preraspodele po određenom rasporedu i podnetim zahtevima u Tehničku školu, Medicinsku školu i Srednju poljoprivrednu školu.“

Planira se gašenje i rastakanje škole. Ova vest unela je nevericu, nemir, nespokoj i nezadovoljstvo, i donela mnoštvo pitanja bez odgovora. Poseban detalj je saznanje da se ovakva odluka donosi na osnovu Elaborata, čiji su autori nepoznati. Elaborat nama nije dostupan, ali su ga dobili pojedini mediji. Njime, mimo zakona, daju nalog nekim drugim školama da bez verifikacije, bez odobrenja Pokrajinskog sekretarijata i Ministarstva prosvete planiraju i upis budućih prvaka sa našim obrazovnim profilima u svojim školama. Pitamo se u kom prostoru, sa kojom opremom, sa kojim stručnim kadrom, sa kojom pravnom i moralnom odgovornošću to planiraju?! Pored teorijskog dela, nastava u našoj školi većim delom obuhvata vežbe i praktični deo. Gorepomenuti žele da naše smerove raspodele po drugim školama na drugim adresama gde ne postoji oprema, stručni kadar, a ni specijalizovani prostori za izvođenje naših vežbi i praktične nastave. To znači da će ovo što se sada naziva preseljenjem, nedvosmisleno ubrzo dovesti do gašenja ovih stručnih smerova iako naši učenici nakon završenog školovanja lako nalaze posao. Nema ih suvišnih i nema ih na evidencijama nezaposlenih.

Obratili smo se našoj Školskoj upravi i odgovore na pitanja potražili i od Gradonačelnika. Od načelnice ŠU dobijamo odgovor – nisu nadležni za izradu predloga plana upisa, za mrežu škola, za našu situaciju i davanje odgovora. Od Gradonačelnika lično – poziv na sastanak kojem, ipak, nije prisustvovao. Opet su izostali bilo kakvi odgovori. I javnost i mediji postavljaju pitanja i tragaju za odgovorima. Naučili su nas da se ovo zove psihičko nasilje i diskriminacija. Ili ta priča važi samo na seminarima i obukama.

Čekajući glas ili odluku nadležnih u Pokrajinskom sekretarijatu, posredstvom medija saznajemo da je Savet za obrazovanje Grada Zrenjanina dao punu podršku Gradskoj upravi i Gradonačelniku za podnet predlog u vidu Elaborata, kojim oni opravdavaju izmene i traže od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice da izmeni odluku o broju i prostornom rasporedu srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine u delu koji se odnosi na Grad Zrenjanin. Članovi Saveta za obrazovanje jesu isti ljudi koji rade kao članovi Gradskog veća, Odeljenja inspekcije i Društvenih delatnosti. Isti oni koji su vršili pritisak da naša škola postupa suprotno potpisanom Ugovoru sa Tehničkom školom. Sami sebi daju punu podršku?! Pored već pomenutih, jedna od potpisnica ovog saopštenja je i načelnica ŠU, koja je svojim potpisom pokazala nesigurnost i nepoznavanje nadležnosti ŠU koju vodi.

Cenu višegodišnje nesposobnosti gradske vlasti da se odgovorno pozabavi planom upisa u skladu sa potrebama lokalne zajdnice, tržištem rada, željama dece i njihovih roditelja, platiće jedna srednja škola. Sa našom školom planiraju da žrtvuju i dobrobit naših sugrađana.

Sve je prepušteno stihiji i ne postoji plan: proporcionalnog smanjenja broja odeljenja u ostalim školama; podizanja praga bodova za upis; sankcionisanja za škole koje imaju odeljenja sa 34 ili 36 učenika,suprotno zakonu; prilagođavanja potrebama tržišta rada i rešavanja problema deficitarnih zanimanja;

Nema: podsticajnog posredništva između škola i privrede; zvanične evidencije koliko učenika je napustilo škole već u toku prva dva meseca s početka školske godine i došlo kod nas.

Nameće se pitanje – kakva je to upisna politika i u čijem je interesu? Da li razmišljaju o posledicama? O haosu i dodatnim problemima, koji će se preliti i na ostale škole. Veliki broj nastavnika radi u više, pa i četiri ili pet škola.

Pišemo ovo saopštenje zato: što osporavamo legitimnost procesa izrade elaborata; što smo izostavljeni kao ravnopravni učesnici u njegovoj izradi; što nije uključena opšta i stručna javnost; što nisu uverljivi u neophodnost gašenja škole; što nema detaljno razrađenih navoda šta će se tačno dešavati sa učenicima, zaposlenima i nastavom i opremom posle gašenja škole; što nema napismeno i pravno potkrepljenih garancija da niko od zaposlenih neće ostati bez posla; zato što nema socijalnog programa; što smo Tehničkoj školi samo privremeno ustupili našu školu u suprotnoj smeni dok im se ne izgradi nova zgrada; što svojim stavovoima i ponašanjem branimo svoju moralnu i profesionalnu dužnost; što zastupamo primenu zakonskih propisa; što nas nepromišljenim i pravno nezasnovanim odlukama uznemiravaju u našem radu i životu;

ZAHTEVAMO od nadležnih organa, Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice i Ministarstva prosvete Srbije, da u najkraćem vremenskom roku zaustave orkestriranu kampanju usmerenu protiv naše škole sa štetnim posledicama po obrazovno – vaspitni proces u celini. Da se pristupi temeljnoj pripremi i formiranju nezavisne Radne grupe za izradu Predloga elaborata o izmenini plana formiranja mreže srednjih škola, koju će činitistručnjaci i zainteresovane strane.

Ko će vam spremiti zdrav i ukusan obrok, ko će vam sašiti odelo po meri, ko će brinuti našoj životnoj sredini?

Čemu učite svoju decu?!

Pozivamo da nas podrže svi oni, koji su stvarno zainteresovani za dobrobit svakog deteta!

 

Kolektiv HPTŠ „UrošPredić“, Zrenjanin

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here