Zrenjaninski poslovni krug – ZREPOK u saradnji sa Fondacijom Alek Kavčić raspisuje Javni poziv za prijavu osnovnih škola sa teritorije Srednjobanatskog upravnog okruga za dodelu besplatnih udžbenika.

U skladu sa inicijativom, Obrazovanje je temelj razvoja pojedinca i društva i Odlukom o podršci obrazovanju i osiguranju jednakih prilika za sve učenike, ZREPOK poziva osnovne škole da se prijave za dodelu besplatnih udžbenika za učenike drugog i šestog razreda. Cilj ovog javnog poziva je poboljšanje kvaliteta obrazovanja, podsticanje motivacije za učenje, promocija jednakih mogućnosti i smanjenje finansijskih opterećenja porodica. Besplatni udžbenici biće obezbeđeni za učenike drugog i šestog razreda, u skladu sa Zakonom o udžbenicima. Preko ovog javnog poziva biće omogućeno da se dodele štampana izdanja udžbenika Fondacije Alek Kavčić.

Učenicima koji nastavu prate na jezicima nacionalnih manjina, a u školama kojima budu dodeljeni udžbenici na osnovu ovog javnog poziva, biće obezbeđeni vaučeri za kupovinu udžbenika na jeziku nacionalnih manjina u vrednosti kompleta štampanih udžbenika Fondacije Alek Kavčić za odgovarajući razred. S obzirom na to da neki učenici zbog socijalnog statusa imaju pravo na besplatne udžbenike od države, kao i učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom (Zakon o udžbenicima, Finansiranje udžbenika sredstvima budžeta Republike Srbije, Član 10), molimo vas da za ove učenike ne upućujete zahtev, jer će te udžbenike svakako dobiti zahvaljujući sredstvima iz državnog budžeta.

Svaka škola može podneti prijavu za dobijanje besplatnih udžbenika za svoje učenike putem elektronskog obrasca. Javni poziv i obrazac za prijavu nalaze na sajtu ZREPOK-a. Molimo zainteresovane škole da podnesu prijave najkasnije do 25. marta 2024. godine.

„Nakon isteka roka, komisija će pregledati sve prijave i doneti odluku o dodeli besplatnih udžbenika.

Podsećamo škole da je ova inicijativa deo našeg kontinuiranog napora da obezbedimo kvalitetno obrazovanje za sve učenike i da im omogućimo jednake mogućnosti u školovanju“, navodi se u saopštenju ZREPOK-a.