Srbija ulaže značajne napore na putu ka ostvarenju ciljeva održivog razvoja, usvajajući principe održivosti i smanjenja socijalne nepravde u planska i strateška dokumenta, rečeno je na konferenciji „Dijalogom do ostvarivanja ciljeva održivog razvoja“.

Ključne aktere u sprovođenju Agende 2030 okupilo je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u saradnji sa projektom „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“ koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ GmbH, uz podršku vlada Nemačke i Švajcarske.

Anke Konrad, ambasadorka SR Nemačke u Srbiji rekla je da socijalna nepravda u vidu nedostatka pristupa obrazovanju, zdravstvenim uslugama, mogućnostima stanovanja ne pogađa samo pojedince, već kao globalni fenomen utiče na čitava društva. “Ukoliko želimo da premostimo socijalnu nepravdu, neophodno je da imamo odgovarajući plan na nivou vlade, ali i da se u proces uključe i lokalne samouprave, think tenk i organizacije civilnog društva, kao i državne institucije”, kazala je ambasadorka Konrad i izrazila zadovoljstvo što Nemačka u okviru projekata Nemačke razvojne saradnje može da pruži podršku Srbiji na putu prevazilaženja društvene nepravde i nejednakosti.

Ambasador Švajcarske u Srbiji, NJ. E. Urs Šmid, izjavio je da Švajcarska podržava društveni dijalog o postizanju ciljeva održivog razvoja. „Naš stav je da je Agenda 2030 jedan sveobuhvatan transformativni proces na nivou celokupnog društva i da je veoma značajno da on bude integrativan i kooperativan. Zbog toga je jako važno da se u društvu vodi dijalog i da u taj dijalog budu uključene lokalne samouprave, predstavnici akademske zajednice, civilnog društva i privatnog sektora“, naglasio je ambasador Šmid.

Današnja konferencija označava korak dalje u negovanju i daljem razvoju zajedničke saradnje i koordinacije među svim relevantnim akterima u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja u Srbiji u skladu sa Agendom 2030.