Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Nikola Selaković i pomoćnica ministra u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom Biljana Barošević obišli su, povodom Svetskog dana osoba sa Daunovim sindromom, rekonstruisane prostorije Udruženja za pomoć MNRO „Suncokret” u Zrenjaninu, čiji su korisnici osobe sa ovim sindromom.

Selaković je tom prilikom razgovarao sa članovima udruženja i roditeljima osoba koje su mentalno nedovoljno razvijene, kojima je potrebna pomoć, a ovo udruženje im je druga kuća, mesto gde provode svoje vreme, stvaraju i osećaju se kreativnim i korisnim. On je najavio da će Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i u ovoj godini imati dva konkursa, preko kojih će ovim udruženjima, ali i savezima na pokrajinskom i republičkom nivou, učiniti dostupnim ukupno 450 miliona dinara.

Selaković je najavio da će Ministarstvo nastaviti da pomaže i podržava rad ne samo preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, već i udruženja koja okupljaju upravo osobe sa invaliditetom, osobe kojima je potrebna posebna pažnja, pomoć i nega.