Kompanija Rio Sava poslednje tri godine svakog radnog dana je samo na konsalting trošila 260.000 evra, izjavio je danas advokat Sreten Đorđević, koji smatra da podaci o troškovima te kompanije ukazuju da ona realizuje projekat aktivnije nego u fazi geoloških istraživanja na području Jadra.

Navodeći da je kompanija Rio Sava od osnivanja zaključno sa 2023. godinom potrošila 511 miliona evra, od čega 300 miliona u protekle tri godine, advokat Sreten Đorđević je na konferenciji za novinare kazao da se najveći deo troškova odnosi na konsultantske usluge i plaćanje povezanim licima te kompanije u inostranstvu. Aktivistkinja “Marša sa Drine” Bojana Novaković navela je, pozivajući se na podatke Agencije za privredne registre (APR), da je Rio Sava u 2022. godini na aktivnosti studija izvodljivosti potrošila 70 miliona, a 2023. godine 52 miliona evra. Đorđević je rekao da ono što ne može da se vidi iz APR jesu pojedine stavke u tim “ogromnim odlivima novca“. Dodao je da ako se tvrdi da je sve dato na konsultantske usluge i studije izvodljivosti, pitanje je kome, u kojim količinama i po kojim cenama je to urađeno. Da bi se to videlo, kako je dodao, potrebno je zahtevati od Poreske uprave ili kompanije Rio Sava da dostavi izveštaje o transfernim cenama za te akvizicije. Đorđević tvrdi da bi se tim podacima utvrdilo da li je sve to nabavljeno po tržišnim cenama, a ukoliko to nije slučaj, može se raditi o poreskim prekršajima u vezi sa pranjem novca ili izbegavanjem plaćanja poreza.

Povodom izjava predstavnika Rio Save da ne vode komunikaciju sa Vladom Srbije, Đorđević je rekao da je samo po sebi dokaz da kompanija ne govori istinu to što troši oko sto miliona evra godišnje kada nema nikakve investicije u Srbiji, kada su joj zabranjene radnje koje je sprovodila do kraja januara 2022. godine. “Oni realizuju projekat mnogo aktivnije nego u fazi primenjeniih geoloških istraživanja, jer troše neuporedivo više novca godišnje nego što su trošili u zadnjih 15 godina”, naglasio je Đorđević.  Prema njegovoj tvrdnji, kompanija troši novac na izradu studije izvodljivosti, a ne zna se da li im je potrebna u fazi u kojoj je postupak prekinut, jer su je dostavili nadležnim organima Srbije još 2021. godine. Đorđević je ocenio kao sporno i to što Rio Sava nije tražila, niti dobila dozvolu za upravljanje rudarskim otpadom na području Jadra.  “Mi ne znamo gde je završila rudarska otplaka, ko je to transportovao, gde je prosuta i koji je njen sastav”, upozorio je Đorđević.  Ako su ti podaci tačni, moglo bi se desiti da kompanija od svog osnivanja,što znači skoro 20 godina, nezakonito sprovodi aktivnosti na području Jadra, rekao je Đorđević.