Uporno nastojanje da Kosovo postane član Saveta Evrope je još jedan dokaz degradacije Saveta“, saopštilo je rusko Ministarstvo. Napomenuli su da su autori ove inicijative lako pregazili ključnu odredbu povelje Saveta da je stvorena u cilju jačanja jedinstva evropskih naroda. Uporno nastojanje da Kosovo postane član Saveta Evrope je još jedan dokaz degradacije Saveta“, saopštilo je rusko Ministarstvo. Napomenuli su da su autori ove inicijative lako pregazili ključnu odredbu povelje Saveta da je stvorena u cilju jačanja jedinstva evropskih naroda. Sta za Srbiju znači Kosovo u SE i koje korake bi Srbija trebalo da preduzme pitali smo advokata i narodnog poslanika Vladimira Đukanovića.

“U principu Savet Evrope je jedna obična pričaonica, to suštinski ne znači ništa, ali znači da pojedine evropske zemlje to jest njihove diplomatske, parlamentarne misije i tako dalje, prihvataju Kosovo definitivno kao nezavisnu državu jer ne možete da budete članica SE ako niste država”, rekao je Đukanović dodavši da želja za prijem Kosova u SE pokazuje Srbiji šta misle zapadne zemlje.  „To je onako jedan pokazatelj apsolutnog nepoštovanja bilo kakvih principa i moramo da se suočimo sa tim“, zaključio je.