Koalicija „Srbija protiv nasilja“ poslala je svoje predloge predsednici Skupštine Ani Brnabić vezane za preporuke ODIHR-a. Zatražili su da se obustave izborne radnje do kojih je došlo raspisivanjem izbora 3. aprila, da se pripreme neophodne izmene propisa u cilju sprovođenja preporuka ODIHR i da se dogovori jedinstven termin održavanja beogradskih izbora. Opozicija predlaže i da se u što kraćem roku izradi nužan zakonski osnov za formiranje Komisije koja bi pratila birački spisak.

„Uzimajući u obzir sistemski karakter zloupotreba i izgubljeno poverenje u izborni proces i institucije usled stalnih manipulacija, ucena birača i (redovnog) raspisivanja vanrednih izbora u korist stranke na vlasti, zloupotrebom demokratskih procedura i ustavnih ovlašćenja; Polazeći od toga da suštinske promene izbornih uslova zahtevaju reformu čitavog sistema organizacije vlasti i reformisanje svih državnih institucija, posebno onih koje imaju ovlašćenja vezana za izborni proces koje ne obavljaju povereni posao; Zabrinuti zbog činjenice da preostaje sve manje vremena za poboljšanje izbornih uslova u meri u kojoj bi omogućila legitimitet izbora, smatrali smo da je potrebno hitno sprovesti niz kratkoročnih mera koje bi uspostavile poverenje u integritet izbornog procesa, vladavinu prava i demokratske procedure u Srbiji, koje bi nadomestile propuste postojećih institucija ili ih naterale da obavljaju svoj posao“, navodi se i tekstu predloga.

Nakon toga su napisali da su predložili mere da sa realizacijom kratkoročnih mera počne pre održavanja narednih izbora. Te mere su:

Formiranje Komisije sastavljene od predstavnika vlasti, opozicije i relevantnih organizacija civilnog društva koja će imati nadležnost da vrši kontinuirani nadzor nad biračkim spiskom, stalnu kontrolu i reviziju biračkog spiska u cilju njegovog usaglašavanja sa stvarnim stanjem (u skladu sa preporukom 4);

Profesionalno i odgovorno izveštavanje na javnim servisima, kao i emitovanje programa u kojem bi učesnici izbora imali priliku da budu ravnopravno predstavljeni, odnosno osiguranje da u udarnim terminima u informativnom programu javni servisi istinito i nepristrasno izveštavaju o aktivnostima svih učesnika izbornog procesa, kao i da javni servis istinito izveštava o izveštajima ODIHR-a, CRTE i ostalih aktera koji su svedočili o nepravilnostima uočenim na izborima održanim 17.12.2023 (u skladu sa preporukama 7, 18 i 19 iz konačnog izveštaja ODIHR-a iz 2023. godine, ali i preporukama 18 i 20 iz 2022. godine i preporukama 22 i 23 iz 2020. godine)

Održavanje svih lokalnih izbora u onim opštinama i gradovima gde treba da se raspišu izbori, a nisu održani u decembru 2023. godine, u isto vreme sa izborima za Skupštinu grada Beograda (s obzirom da do raspisivanja izbora za Skupštinu grada Beograda nije došlo do unapređenja izbornog procesa uz ispunjenje preporuka ODIHR-a kroz inkluzivni konsultativan proces kako stoji u preporuci 1).

Zbog toga opozicija okupljena oko SPN predlaže sledeće:

  1. Obustavljanje izbornih radnji do kojih je došlo raspisivanjem izbora 3. aprila, izmenom člana 87. Zakona o lokalnoj samoupravi, s retroaktivnim dejstvom, i to zbog toga što pravni okvir za sprovođenje tih izbora još uvek nije dogovoren usled neispunjenja preporuka ODIHR.
  2. Pripremu neophodnih izmena propisa u cilju efikasnog sprovođenja preporuka ODIHR-a, kroz inkluzivan i transparentan proces, u skladu sa prioritetnom preporukom br. 1 iz izveštaja ODIHR od 28. februara 2024. godine.
  3. Dogovor o jedinstvenom terminu održavanja beogradskih i drugih lokalnih izbora, nakon što usvajanja zakonskog i podzakonskog okvira.
  4. U što kraćem roku razraditi nužan zakonski osnov za formiranje i funkcionisanje Komisije radi vršenja uvida, revizije i kontrole Jedinstvenog biračkog spiska