Delegacija Srbije, koju čine guvernerka Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković i ministar finansija Siniša Mali, sa saradnicima, učestvovaće na Prolećnom zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Grupacije Svetske banke, koje se održava od 15. do 20. aprila u Vašingtonu. Delegaciju predvodi Jorgovanka Tabaković, koja je i guverner Srbije u MMF, saopštila je NBS.

U fokusu ovogodišnjeg Prolećnog zasedanja Međunarodnog monetarnog fonda biće svetska ekonomska kretanja, izgledi i rizici, kao i pitanja od značaja za makroekonomsku i finansijsku stabilnost u izazovnom globalnom okruženju. Pored toga, razgovaraće se o urgentnim pitanjima sa kojima se suočava globalna ekonomija, kao što su potreba za postizanjem potpunog oporavka, rešavanje ranjivosti duga u zemljama sa niskim nivoom dohotka i suočavanje sa novonastalim rizicima. Planirani su sastanci Međunarodnog monetarnog i finansijskog komiteta i Zajedničkog komiteta za razvoj, savetodavnih organa MMF i Grupacije Svetske banke, a predviđeno je i da generalni direktor MMF predstavi Agendu globalne ekonomske politike.

Delegacija Srbije će imati niz bilateralnih susreta sa rukovodstvom ovih institucija o aktuelnim programima saradnje, tekućim makroekonomskim kretanjima i očekivanjima u narednom periodu.  Planirani su i sastanci sa brojnim investitorima radi upoznavanja sa potencijalom srpske privrede, unapređenim poslovnim ambijentom i trendom snažnog privlačenja stranih direktnih investicija. Predstavnici Srbije učestvovaće i na sastanku Konstituence Švajcarske, kojoj pripada Srbija, kao i sastanku zatvorenog tipa sa guvernerima i ministrima finansija zemalja u vezi sa regionalnim ekonomskim pregledom za centralnu i istočnu Evropu, navodi NBS.