Krompir u organskoj proizvodnji od krompirove zlatice možemo zaštiti sadnjom biljaka repelenata, malčiranjem, gajenjem klopka-useva.

Proizvodnja krompira na organski način, a posebno njegova zaštita od krompirove zlatice, veoma je zahtevna budući da kod ovog vida uzgoja upotreba hemikalija nije dozvoljena. Kada je reč o štetočinama, krompir u najvećoj meri ugrožava krompirova zlatica te je i njeno efikasno suzbijanje najznačajnije za očuvanje roda krompira, ističe savetodavac PSSS Svetlana Jerinić. S tim u vezi, posebno je važno odabrati parcelu za sadnju koja je dovoljno udaljena od površine na kojoj je krompir sađen u prethodnoj sezoni. Ovo iz razloga što odrasli insekti prezimljavaju u zemljištu te ukoliko je zasad formiran u blizini prošlogodišnjeg, insekti će lako naći put do njega i brzo početi njime da se hrane i da tu polažu jaja. Na manjim parcelama, uništavanje larvi i imaga zlatice moguće je obavljati i ručno.

Metoda odbijanja krompirove zlatice od useva krompira, primenljiva je kako na manjim tako i većim površinama a podrazumeva setvu, odnosno sadnju biljaka repelenata u koje spadaju ren, buhač i žalfija. Ove biljke se pozicioniraju između redova krompira ili oko parcele, kako bi se formirao zaštitni pojas, objašnjava Jerinić. Delotvornost rena u odraćanju krompirova zlatice zasniva se na određenim etarskim uljima kojima je ova biljka bogata a koje krompirova zlatice ne podnosi. Buhač, sa druge strane, odbija širi spektar štetočina, te je pored krompirove zlatice efikasan i u odbrani od vaši i stenica a specifičan je po tome što je kontaktni insekticid koji sadrži supstancu piretrin te je smrtonosan za insekte već na dodir.

Posredna zaštita od krompirove zlatice postiže se malčiranjem krompira, čiji je osnovni cilj zaštita biljke od korova, a ujedno malč predstavlja i stanište za predatore krompirove zlatice. Još jedna mera u zaštiti od najopasnije štetočine krompira je i gajenje takozvanih klopka-useva, dodaje savetodavac, što je u ovom slučaju plavi patlidžan. Naime, budući da krompirova zlatica radije jede plavi patlidžan od krompira, ova kultura se sadi u blizini zasada krompira te kada se broj zlatica na plavom patlidžanu drastično uveća, zlatica se uništava zajedno sa patlidžanom i tako sprečava njen prelazak na krompir.

Mere biološke kontrole štetočina zasnivaju sena primeni prirodnih neprijatelja. Sa druge strane, određeni insekticidi koji su dozvoljeni organskoj proizvodnji ipak nisu dovoljno delotvorni ali uz primenu preventivnih mera njihova upotreba može dati zadovoljavajuće rezultate, zaključuje savedovac Jerinić.