Poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Vladimir Orlić rekao je danas da je vladajuća stranka pokazala dobru volju i suštinsku spremnost za dijalog kako bi na izborima 2. juna svi učestvovali. Pružena ruka je zaista bila iskrena i istinita i uložili smo energiju da dođemo do rešenja da na izborima učestvuju svi, rekao je Orlić na konferenciji za novinare u parlamentu.

Skupština Srbije počela je danas prvu sednicu redovnog prolećnog zasedanja, a na dnevnom redu sednice je bio Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o lokalnim izborima, koji su podnela 184 poslanika. Poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Vladimir Orlić rekao je danas da je vladajuća stranka pokazala dobru volju i suštinsku spremnost za dijalog kako bi na izborima 2. juna svi učestvovali.

Izmenama Zakona, koje treba da budu usvojene po hitnom postupku, predviđeno je da se rok za najranije raspisivanje lokalnih izbora pomeri sa sadašnjih 120 na 150 dana pre isteka mandata odbornika, kao i da od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proći manje od 30 ni više od 60 dana. Do sada se odluka o raspisivanju izbora donosila najranije 120 dana, a najkasnije 45 dana pre isteka mandata odbornika, dok od dana raspisivanja do dana glasanja nije moglo da prođe manje od 45 ni više od 60 dana. Donošenje izmena po hitnom postupku predloženo kako bi se omogućilo da izbori za odbornike skupština opština i gradova, koji redovno predstoje u julu i avgustu ove godine, budu raspisani i održani istovremeno kada i izbori za odbornike Skupštine grada Beograda, 2. juna.