U zahtevima koje je koalicija “Srbija protiv nasilja” uputila Ustavnom sudu, a kojima traži poništavanje izbora u celosti na republičkom, pokrajinskom i na nivou Beograda, navedene su nepravilnosti u svim fazama izbornog postupka, kaže za Danas pravnica Sofija Mandić, pojašnjavajući svoju izjavu da u Srbiji ima milion i sto, a u Beogradu 230.000 nepostojećih birača. Da li smatra da su birački spiskovi neiscrpni izvor izbornih manipulacija pitali smo prof. dr Vladimira Vuletića.

„Birački spisak, kao takav, to nije. Međutim, kao što i sve na svetu, u suštini predstavlja činjenicu da pravo, norme, zakoni, podzakonski akti, uvek predstavljaju stvar koja treba da bude ona koja olakšava život, ona koja definiše određena pravila ponašanja i ona koja u krajnjoj liniji sprečava svaku vrstu marifetluka, svaku vrstu zloupotrebe i svaku vrstu problema u kojim se danas mi nalazimo i sa kojima se suočavamo. Međutim, zloupotreba unutar biračkog spiska, zloupotreba unutar određenih elemenata dovode do toga da kada vi birački spisak postavite u određenu ravan i imate tačno određeni broj birača tu nije kraj biračkom spisku, najveći problem sa biračkim spiskom jeste šta se dešava nakon toga, a mi imamo imamo situaciju da unutar biračkog spiska migracije koje se dešavaju one menjaju taj element koji se zove, pre svega, ajde tako da ga nazovemo, pitanje prebivališta“, rekao je Vuletić.