Za novu direktorku Instituta za virusologiju, vakcinu i serume „Torlak“ izabrana je prof. dr Darija Kisić, potvrđeno je u Vladi Srbije.

Bivša ministarka za brigu o porodici i demografiju, Kisić je na ovu funkciju izabrana na jutrošnjoj sednici Vlade, a na čelu Instituta „Torlak“ zameniće dosadašnjeg direktora Luku Dragačevića.

Kisić je rođena 1975. godine u Sarajevu. Završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2001. godine sa prosečnom ocenom 9,60. Na istom fakultetu je 2006. godine završila magisterijum, a 2010. godine doktorirala. Prof. dr Kisić je od 2002. do 2007. godine bila asistent pripravnik na Medicinskom fakultetu, od 2007. do 2011. asistent, zatim od 2011. do 2017. docent, od 2017. do 2022. godine vanredni profesor a 2023. godine dobila je zvanje redovnog profesora. Koautorka je osam knjiga iz oblasti medicine, a objavila je više od 120 naučnih radova.

Od 2016. do 2020. godine bila je pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, a od 2020. do 2022. godine u Vladi Srbije bila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a od 2022. do 2024. ministar za brigu o porodici i demografiju.