Obuka na temu integralne zaštite povrća u staklenicima i plastenicima održana je proteklog vikenda na Oglednoj farmi “Zeleni hit”. 

Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija i Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije organizuje teorijske i praktične obuke sa ciljem unapređenja znanja o pravilnoj upotrebi pesticida u poljoprivredi. Jedna takva obuka održana je, a akcenat je bio na zaštiti povrća u staklenicima i plastenicima.

Praktični deo obuke održan je u plastenicima Ogledne farme Zeleni hit u kojima se primenjuju nove tehnologije.

U susret završetku projekta organizatori se nadaju da je ovim  projektom otvorena jedno šire polje saradnje sa FAO, pogotovo u korist mlađih poljoprivrednika koji svoj budući radni vek treba da posvete transferu nauke u praksu.