Govoreći na predstavljanju programa koalicije “Ujedinjeno Valjevo može” o kulturi i umetnosti, kandidat za gradonačelnika Valjeva Ivan Manić, istakao je da će koalicija razvijati kulturnu politiku koja će zaštiti kulturnu i istorijsku baštinu i dovesti do kreiranja kvalitetnih kulturnih i umetničkih sadržaja, kao i izgradnje publike za te sadržaje, kao preduslov za podizanje ukupnog nivoa kulture u tom gradu. Koliki su potencijali Valjeva kada su u pitanju kultura i umetnost, ali i kakvo je stanje u ovim oblastima danas rekao je Ivan Manić ispred koalicije ,,Ujedinjeno Valjevo može’’.

,,Valjevo ima istorijske kulturne potencijale koji su ili neiskorišćeni ili se o njima ne brine dovoljno’’ rekao je Ivan Manić ispred koalicije ,,Ujedinjeno Valjevo može’’. ,,Potrebna je jedna depolitizacija kulturne sfere jer imamo utisak da i oni novci koji su opredeljeni kako bi se kultura razvijala, a Valjevo ima čime da se pohvali i u kulturnom i u umetničkom smislu, ima dugu tradiciju , moraće da pronađe neki drugi pravac.