Narednih mesec dana biće najstresniji za đake, ali i za njihove roditelje, tim pre što će zbog novog ograničenja broja učenika po odeljenju, ovog leta biti potrebno više poena za upis u određene škole.

Polaganje male mature trajaće tri dana, od 17. do 19. juna. Osmaci će prvog dana raditi test znanja iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, dan kasnije rešavaće test iz matematike, dok će u sredu, 19. juna, polagati izborni predmet. Od prošle godine, novina je što đaci umesto kombinovanog testa polažu predmet po izboru, a mogli su da se opredele između biologije, istorije, geografije, fizike i hemije. Đaci na raspolaganju imaju 120 minuta, a ne smeju napuštati prostoriju u kojoj se polaže u prvih 45 minuta, kao ni poslednjih 15 minuta. Takođe, na završnom ispitu nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona, pametnih satova, kalkulatora, beležaka, papira, niti drugih materijala koji ne spadaju u propisan pribor za ispit.

Testovi na završnom ispitu sadrže zadatke kojima se proverava ostvarenost obrazovnih standarda za kraj obaveznog obrazovanja za učenike koji su redovno završili osnovnu školu, odnosno opštim standardima postignuća za osnovno obrazovanje odraslih ukoliko su polaznici obavezno obrazovanje završili po programu za funkcionalno obrazovanje odraslih. Postoje tri vrste pitanja. Skoro polovina pitanja i zadataka na osnovnom nivou, a manji broj na srednjem i naprednom. Test znanja srpskog, odnosno maternjeg jezika, već godinama ima sličnu strukturu pitanja i zadatka koja pokriva sve oblasti: gramatiku, leksiku, narodni i književni jezik, književnost, pisano izražavanje i veštinu čitanja i razumevanja pročitanog. Test iz matematike na sličan način i u sličnoj proporciji kao ranijih godina pokriva sve oblasti: geometriju, brojeve i operacije sa njima, algebru i funkcije, obradu podataka, merenje. Kod izbornih predmeta je ispoštovana slična struktura zadataka na osnovnom, srednjem i naprednom nivou. Vizuelan izgled je isti kao kod ranijeg kombinovanog testa, samo što učenik polaže samo test iz izabranog predmeta. Na osnovu iskustava tokom prethodnih godina može se naslutiti da će se struktura zadataka koju je Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja uspostavio i ove godine ispoštovati. Ta struktura pitanja mahom podrazumeva da je u testu znanja srpskog i maternjeg jezika, i matematike već godinama bilo samo po nekoliko otvorenih zadataka, dok će kod izbornog predmeta verovatno biti nastavljena tradicija ranijeg kombinovanog testa koji je bio kompletno zatvoren.

Najveću promenu na maloj maturi indirektno donosi odluka da će razredi srednjih škola od 1. septembra imati manje učenika, te da će za mnoge škole biti potreban veći broj bodova osvojenih na osnovu rezultata u osnovnoj školi ili na maloj maturi. Srednje škole već su primenile ove izmene, pa će tako u svima njima broj učenika koji mogu da se upišu biti proporcionalno smanjen za po dva po svakom odeljenju.

Preliminarni rezultati su 21. juna, a 25. i 26. juna je popunjavanje liste želja elektronskim putem. Takođe je moguće dostaviti listu želja u školi. Na testovima male mature učenik može da osvoji najviše 40 bodova, i to po 14 na testu iz srpskog jezika i matematike i 12 bodova na trećem izbornom testu. Učenik po osnovu opšteg uspeha iz osnovne škole može da ostvari najviše 60 bodova. Najveći broj bodova koji učenik može imati na osnovu opšteg uspeha i uspeha na završnom ispitu je 100 bodova.