Skupština Elektroprivrede Srbije (EPS) usvojila je Plan transformacije te kompanije kojim su definisane promene organizacione strukture i unapređenje operativnih i finansijskih procesa, bez smanjenja budžeta zarada, saopštio je danas EPS.

Cilj planiranih reformi je da EPS postane tržišno orijentisana, profitabilna kompanija usmerena na povećanje zadovoljstva kupaca i ostvarivanje ciljeva Zelene agende, navedeno je u saopštenju.

Usvajanjem Plana transformacije najveće energetske kompanije, Srbija je ispunila važan strukturni reper u okviru aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, navedeno je u saopštenju. Promene u organizacionoj strukturi usmerene su, između ostalog, na unapređenje digitalizacije poslovnih procesa i usluga uz povećanje bezbednosti sistema i podataka, efikasnije upravljanje investicijama i ljudskim resursima. Strukturne promene biće sprovedene duž celog sistema uz precizno definisane procedure i odgovornost.

Realizacijom Plana transformacije, EPS će do 2030. godine unaprediti operativne performanse kako bi u narednim godinama mogao da parira najrazvijenijim kompanijama poput onih u Evropskoj uniji. Do tada, predviđena je realizacija značajnog investicionog ciklusa uz smanjenje troškova. U toku je, kako je saopšteno, formiranje Kancelarije za transformaciju, koju će činiti zaposleni EPS i spoljni eksperti koji su prepoznati kao lideri u svom domenu, a koja će imati zadatak da implementira Plan transformacije.