Kreni-Promeni Zrenjanin uputio je zahtev Gradonačelniku Zrenjanina za poništavanja Konkursa za sufinansiranje programa od javnog interesa udruženja u Zrenjaninu za 2024.godinu zbog postojanja sukoba interesa.

Zahtev pokreta Kreni-Promeni upućen gradonačelniku Simi Salapuri prenosimo u celosti:

Poštovani,

Dana 13.03.2024. godine, raspisali ste Konkurs za raspodelu sredstava za sufinansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja grada Zrenjanina za 2024.godinu za realizaciju programskih aktivnosti iz različitih oblasti. Na osnovu uvida u Listu vrednovanja i rangiranja o dodeljenim sredstvima na sajtu grada Zrenjanina, Kreni-Promeni Zrenjanin zahteva da poništite Konkurs zbog postojanja sukoba interesa od strane pojedinih članova Gradskog veća, sekretara mesnih zajednica, predsednika i članova saveta mesnih zajednica kao i zaposlenih u Gradskoj upravi grada Zrenjanina.

Svako udruženje koje je konkurisalo za raspodelu sredstava je moralo da potpiše lnterni akt o antikorupcijskoj politici kao i lzjavu o nepostojanju sukoba interesa odnosno da ne postoji situacija u kojoj je nepristrasno izvršenje ugovornih obaveza bilo kog lica vezanog ugovorom ugroženo zbog prilike da to lice svojom odlukom ili drugim aktivnostima učini sebi ili sa sobom povezanim licima (članovi porodice: supružnik ili vanbračni partner, dete ili roditelj), zaposlenom, članu udruženja) pogodnost, a na štetu javnog interesa i to u slučaju porodične povezanosti, ekonomskih interesa ili drugog zajedničkog interesa sa tim licem.

Proverom projekata udruženja u Agenciji za privredne registre, koja su konkurisala za raspodelu sredstava za sufinansiranje programa od javnog interesa, utvrdili smo postojanje sukoba interesa kod sledećih udruženja:

  1. Udruženie građana za uzgoj i zaštitu divljih životinja i ptica „Fazan 203” iz Ečke – Naziv programa: „Uređenje prirode i naših prostora na teritoriji naseljenog mesta Ečka“, 200.000 dinara – Zakonski zastupnik udruienja: Marinel Mendrea – član Gradskog veća – sukob interesa.
  2. Eko Ečka – Naziv programa: „Održavanje i uređivanje životne sredine i prirode na teritoriji naseljenog mesta Ečka“, 290.000 dinara – Zakonski zastupnici: Lučija Mendrea – sekretar MZ Ečka i ćerka dotičnog Marinela – sukob interesa i Nela Livia Brenda – zaposlena u Odeljenju za društvene delatnosti u Gradskoj upravi grada Zrenjanina, koje je direkto odgovorno za obradu celokupne dokumentacije. Zanimljivo, oba udruženja su na istoj adresi: Maršala Tita 28, Ečka ?!
  3. Argo 2013 – Nazivi programa: „Znanje nije privilegija“, 170.000 dinara i ,,Solidarnost na delu“, 200.000 dinara – Zakonski zastupnik: Darko Kostovski – sekretar MZ Žarko Zrenjanin – sukob interesa – Plus dobili novac po dva osnova.
  4. Mladi za naprednu Srbiiu – Nazivi programa: „Misli, uradi, recikliraj” 140.000 dinara i „Zajedno rame uz rame“, 190.000 dinara – Zakonski zastupnik: Milica Manđuka – član udruženja je Darja Kostovski – žena dotičnog Darka – sukob interesa – plus dobili novac po dva osnova.
  5. Srbija kao dobra opciia – Naziv programa: „Zemlja sreće i napretka” 190.000 dinara – Zakonski zastupnik: Ljiljana Babović – njena ćerka je Darja Kostovski – sukob interesa.
  6. Lovačko udruženje grada Zrenianina – Naziv programa: „Obuka mladih lovaca” 550.000 dinara – Jedan od zakonskih zastupnika: Bojan Janjić – predsednik saveta MZ Stajićevo – sukob interesa – Plus milionski prihodi udruženja od 2021-2023.godine: 2021. – 18.331.000 miliona dinara, 2022. – 22.495.000 dinara, 2023. -26.106.000 miliona dinara. Čemu služi dodela sredstava udruženju, koje konkuriše za javna sredstva, a ima milionske prihode?!
  7. Centar Banatskih Švaba – Haus Regina – Naziv programa: „Digitalizacija arhive udruženja Nemaca“, 40.000 dinara i Godina Pupina Zrenjanina – Naziv programa: „Od pašnjaka do Pulicera” 120.000 dinara – Zakonski zastupnik: Robert Sabo – sekretar MZ Šumica i član saveta MZ Mala Amerika – sukob interesa – plus dobili novac po dva osnova.

Osim navedenih, postoje udruženia koja su registrovana nakon raspisivanja Konkursa ili nisu bila aktivna poslednje 3 godine ito:

  1. Simplicity – Centar za lični razvoj i osnaživanje – Naziv programa: „Uticaj interneta i društvenih mreža na psihosocijalni razvoj adolescenata“, 150.000 dinara – Zakonski zastupnik: Sara Popović – udruženie je registrovano u APR-u 18.03.2024. godine
  2. Štedimo jer više vredimo – Naziv programa: „Brže i lakše do posla” 160.000 dinara – Zakonski zastupnik: Sara Jurišin – udruženje je registrovano u APR-u 17.03.2024. godine.
  3. Sibra 1999. – Naučna istraživanja, alternativna i herbalna medicina – Naziv programa: Štampanje romana „Crni vuk iz Srbije“, 120.000 dinara – Zakonski zastupnik: Branislav Strajnić – po podacima iz APR-a ovo udruženje u 2021 ,2022. i 2023.. godini nije bito aktivno!!!

ZAKLJUČAK: Umesto da se novac građana Zrenjanina troši na programe od koristi za zajednicu kao što su besplatni udžbenici koje naša deca nemaju, Komisija za sprovođenje navedenog konkursa bez ikakvih pravila i kriteriiuma dodeljuje finansijska sredstva udruženjima čiji su zakonski zastupnici u sukobu interesa, registrovana su nakon raspisivanja Konkursa ili su neaktivna po zvaničnim podacima iz APR-a. Iz navedenih razloga, Kreni-promeni Zrenjanin zahteva da poništite navedeni konkurs i imenujete novu profesionalnu i stručnu komisiju gde bi svoje predstavnike imala i relevantna udruženja građana, koja bi konačno počela da radi u javnom interesu svih građana Zrenjanina.