Budući da se za rezultate izbora obično svaljuje krivica na apstinente, postavlja se pitanje da li bi uvođenje obaveznog glasanja promenilo političku sliku Srbije. Političari vlasti tokom izbornih kampanja pozivaju svoje glasače da u što većem broju izađu na birališta, a jedna od glavnih pruka opozicije je da u koliko bi izlaznost bila velika, Srpska napredna stranka bila na ivici poraza. Šta bi se dobilo uvođenjem obaveznog glasanja i kako bi ta mera u sadašnjim uslovima bila sprovedena pitali smo predsednika Instituta za nacionalnu strategiju Dragoslava Bokana.

,,Ja lično nisam za obavezno glasanje jer sloboda nije samo u tome da li ćete glasati za nekog, sloboda je u tome da li ćete izaći na glasanje ili ne’’ poručio je predsednik Instituta za nacionalnu strategiju Dragoslav Bokan. ,,Ideja glasanja pretpostavlja da vi imate kandidata koga doživljavate kao vašeg i onda izlazite da biste njemu pomogli u viziji kojoj verujete. Ako ne mislite da postoji vaš kandidat ili ako smatrate da bilo kakvo učešće u politici ima suprotan efekat od onoga koji želite to je nešto što je po meni pravo svih građana’’ rekao je Bokan.