Poslanička grupa „Mi-snaga naroda“ saopštila je danas da je tužila Vladu Srbije kao autora i predlagača Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Kako se navodi u saopštenju, zbog problema nastalih u primeni rečnika, gramatike, pravopisa srpskog jezika i rodno osetljivog jezika, „za koji ne postoje rečnik, gramatika i pravopis“, poslanička grupa je zatražila od Vlade da joj dostavi akte i ukaže na osnov po kome je u Srbiji, pod pretnjom kažnjavanja, uvela nejasne i nepoznate „dženderske“pojmove. Umesto očekivanih odgovora, dodaje se, Vlada je donela Rešenje kojim je odbacila takav zahtev, pa je Poslanička grupa podnela tužbu protiv Vlade i od Suda zatražila da prinudi Vladu da ispuni zahteve. Iz istih razloga, dodaje se, „posebno zbog stvorenog haosa u obrazovanju i informisanju“, 29. maja 2024. godine, Poslanička grupa zatražila je od Narodne skupštine da Zakon o rodnoj ravnopravnosti stavi van snage.

U saopštenju stoji da je 31. maja 2024. godine, po dobijanju tog predloga, Skupština isti prosledila Vladi sa molbom da ga razmotri i da svoje mišljenje dostavi Narodnoj skupštini. „Odmah po dobijanju tog dopisa Vlada se obratila Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog navodeći: ‘U prilogu se dostavlja, radi pripreme Predloga mišljenja Vlade, Predlog zakona o stavljanju van snage Zakona o rodnoj ravnopravnosti, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Nestorović Branimir, Lukić Branko, Pavić Aleksandar i Antonijević Borislav, a koji je Narodna skupština dostavila Vladi dopisom 03 Broj 011-1362/24 od 30. maja 2024. godine. Napominjemo da je o pripremljenom Predlogu mišljenja Vlade potrebno pribaviti i Generalnom sekretarijatu Vlade dostaviti mišljenje Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo'“, stoji u saopštenju.