U sklopu istraživanja nafte i gasa u Srbiji, Naftna industrija Srbije polovinom maja na području Zrenjanina i Žablja počinje geofizička istraživanja. Tim povodom u Multimedijalnoj sali Gradske kuće održana je konferencija za novinare.

Poslovi koji su predviđeni biće obavljani u okviru projekta seizmičkih ispitivanja na istražnom području „Turija 4“, na površini od 720 kvadratna kilometra, koji, pored našeg grada i opštine Žabalj, obuhvata i područja Vrbasa, Novog Sada, Bačkog Petrovca, Temerina i Titela. Radi što boljeg i kvalitetnijeg informisanja građana, pre početka radova u mesnim zajednicama kompanija će otvoriti kancelarije u kojima se mogu dobiti dodatne informacije, izneti sugestije, primedbe i prijaviti eventualna šteta. Nešto više o detaljima projekta , novinarima je govorila direktorka Sektora za geološka istraživanja NIS-a Gorica Mandić.

Na prometnim mestima u naseljima u kojima će se obavljati istraživanja biće postavljena obaveštenja, a deliće se i flajeri sa detaljnim informacijama o projektu. Uslov za izvođenje radova je pisana saglasnost vlasnika, a aktivnosti se izvode samo na parcelama gde je saglasnost dobijena.

Tri D seizmičkim istraživanjima meri se brzina prostiranja seizmičkih talasa na osnovu kojih će biti definisana pozicija potencijalnih ležišta nafte i gasa. Nakon geofizičkih istraživanja uslediće obrada i interpretacija 3D seizmičkih podataka u cilju otkrivanja novih rezervi nafte i gasa.