Stočari u Vojvodini osnovali su Savet za ostvarivanje prava u službama i institucijama koje pružaju usluge u ovoj delatnosti

0
109

Stočari u Vojvodini osnovali su  Savet za ostvarivanje prava u službama i institucijama, koje pružaju usluge u ovoj delatnosti.

Iako nije bila na dnevnom redu sednice Saveta, isplata prošlogodišnjih subvencija, po različitim osnovama, bila je tema o kojoj se raspravljalo, a izneta je ocena da je očigledan zastoj nastao u Upravi za agrarna plaćanja i da se to ne može opravdati radom na obradi 500 prijava za IPARD program. Pojedini odgajivači u kozarstvu žele da odustanu od umatičenja grla, jer ne mogu pokriti sve troškove, pošto su ostvarili velike gubitke zbog suše kupujući skupo kabastu hranu.

Stočari sumnjaju da će do 1. juna biti isplaćene sve premije i plaše se da će se od farmera tražiti dopuna potrebne dokumentacije i da i posle 60 dana od obilaska inspekcija njihovih imanja nisu dobili rešenja. Kako je rečeno, „sve liči’’ na prolongiranje, a u toku je spremanje hrane za zimu.

Stočari su nezadovoljni radom pojedinih osnovnih odgajivačkih organizacija, koje nemaju nadzor, rade mimo uputstva i sa zakašnjenjem završavaju poslove. Na kašnjenje je uticao i zakasneli program mera – kontrole od strane Uprave za veterinu. U celini, sve je dovelo do toga da se plaćanja odgode, navodi se na portalu Agro Servis plus.

Osnovani Savet je podržao još ranije inicijativu o tome da stočari biraju veterinara za svoju farmu i da se oduzme licenca osnovnim odgajivačkim organizacijama koje kasne u poslu i rade nestručno. Stočari smatraju da im je zakasnelost u sprovođenju programa mera  bez opravdanja i potrebe nanelo ogromne štete, koje nisu u stanju ni da sagledaju. Ističu da je ovaj posao zakasnio isključivo zbog neodgovornog odnosa pojedinih lica u Upravi za veterinu i da sada imaju lančane posledice: kasnela je i vakcinacija, pa je ceo posao sa tri vakcine sveden na 30 ili 60 dana usred leta, što veterinarska praksa ne poznaje niti opravdava takav tempo vakcinacije.

Od vakcinacije  protiv bolesti plavog jezika i kvrgavosti kože još od prošle godine imaju posledice – manje sjagnjenih ovaca, ali i pobačaje kod krava i smanjenu steonost, navode stočari. Ove godine Uprava je najavila da će snositi troškove koje nastaju kao posledica pomenutih vakcinacija, ali o tome većina inspektora nije obavestila vlasnike grla, što je nedopustivo.

U praksi na terenu veterinari za iste usluge primenjuju različite cene – od obeležavanja  (markice) do drugih usluga, pa zahtevaju da se primeni cenovnik  koji je usvojila Vlada, a ne cenovnik koji je neko drugi stavio u opticaj.

Podržavaju se sva nastojanja Ministarstva poljoprivrede i Uprave za veterinu koja idu u pravcu da se, kako ističu stočari, „konačno ova služba oslobodi kadrova koji decenijama varaju naciju kako iskorenjuju klasičnu svinjsku kugu, a ustvari nabavljaju vakcine za ove potrebe i od toga imaju koristi”.

Od nove direktorice Uprave za veterinu očekuju da se konačno legalizuje stvarni broj goveda u Srbiji. Nije logično da Uprava za veterinu ima zvaničan podatak da je u 2016. godini bilo 294.000 telenja, a da se u nabavci vakcina barata sa cifrom od 800.000 goveda ili čak milion – poručili su stočari.

Za predsednika Saveta za ostvarivanje prava stočara u službama i institucijama imenovan je Aleksandar Radojević iz Kovina, koji u „porodičnoj zadruzi” ima oko 2.000 komada stoke. Savet je najavio hitnu potrebu za sastanak sa ministrom poljoprivrede i službama, od Uprave za agrarna plaćanja do Uprave za veterinu.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here